Đăng ký người phụ thuộc mẫu 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

[01] Kỳ tính thuế: Ngày….tháng…năm…

[02] Lần đầu tiên: [03] ….Bổ sung thứ: ….

[04] Họ và tên người nộp thuế:……………………………………………………

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ của cá nhân nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc:……………………………………………………….

[07] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập/cơ quan quản lý):……………………

[08] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………….

STT Họ và tên người phụ thuộc Mã số thuế cho người phụ thuộc Thông tin tài liệu của người phụ thuộc Ngày sinh của người phụ thuộc Đang có mối quan hệ vớiuhtôi nộp thuế Thời gian bắt đầu khấu trừ (Có thể) Kết thúc khấu trừ (Có thể)
Loại tài liệu: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS (trường hợp không có MST NPT) Số lượng giấy tờ
[09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Đầu tiên
2

Tôi cam đoan nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp TNHH về nội dung kê khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:…………

…, Nngày tháng năm……..

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Chữ ký)có ghi rõ họ tên; chức danh và con dấu (nnếu có)/Ký điện tử)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765