Công khai thủ tục hành chính đối với trường THCS

Rate this post

Để thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục hành chính đối với trường trung học phổ thông, trong bài viết này ketoanhn.com Law sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung về Công khai thủ tục hành chính đối với trường THCS. Hãy xem nếu bạn quan tâm.

Kết quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018 - Báo Đồng Khởi Online

Công khai thủ tục hành chính đối với trường THCS

1. Thủ tục chuyển trường đối với học sinh phổ thông.

– Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển trường.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thẩm tra các trường hợp đủ điều kiện sau đó viết giấy hẹn.

Đối với trường trung học cơ sở, nếu chuyển trường từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trong thành phố thì phải có giấy xác nhận chuyển trường của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện nơi học sinh chuyển đến.

* Bước 3: Nhận giấy giới thiệu chuyển trường và hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

– Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận/Huyện

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị chuyển trường có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ (được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường chuyển đến)

+ Học bạ (bản gốc)

+ Giấy khai sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực)

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng trường sắp chuyển đến cấp

+ Giấy đề nghị chuyển trường của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp chuyển tỉnh

Xem thêm  Cách kiểm tra người phụ thuộc đã đăng ký hay chưa?

+ Hộ khẩu, KT3 hoặc quyết định phân công công tác của bố mẹ tại nơi sẽ chuyển đến.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: từ 01 đến 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

– Kết quả thủ tục hành chính: Tiếp nhận học sinh THPT

của Hiệu trưởng hoặc của Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Phí và lệ phí: không có.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Về đối tượng:

– Học sinh chuyển đến ở cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

– Học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc chuyển trường có lý do rất chính đáng.

b) Điều kiện chung:

– Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 của Quy chế chuyển trường và tiếp nhận học sinh vào các trường THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng của Phòng Giáo dục và Đào tạo, học sinh được xem xét, quyết định chuyển trường nếu có đủ điều kiện về đối tượng, thủ tục quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này.

– Việc chuyển từ trường trung học phổ thông chính quy sang trường trung học chuyên biệt (dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) phải tuân theo những quy định cụ thể của trường chuyên biệt đó.

Việc chuyển từ trường THCS tư thục sang trường THCS công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp học sinh đang học tại các trường THCS ngoài công lập phải cùng cha mẹ hoặc người giám hộ chuyển nơi cư trú đến nơi có điều kiện kinh tế khá.

Xem thêm  Xử lý sự cố công trình xây dựng

– Xã hội đặc biệt khó khăn chưa có trường THPT ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp chuyển sang trường THPT công lập.

+ Trường hợp học sinh học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại hình trường phải thi tuyển phải cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ thay đổi nơi cư trú, nơi không có trường THPT ngoài công lập. cơ sở có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp chuyển về trường trung cấp công lập.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

về việc ban hành Quy chế chuyển trường và tiếp nhận học sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở.

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu ứng dụng của bạn.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thẩm tra các trường hợp đủ điều kiện sau đó viết giấy hẹn.

* Bước 3: Nhận giấy giới thiệu và đơn đăng ký tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

– Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận/Huyện

Xem thêm  Phiếu yêu cầu thanh toán

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin việc

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

+ Bản sao giấy khai sinh

+ Bằng tốt nghiệp loại dưới ở nước ngoài (Bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

+ Hộ khẩu, KT3 của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: từ 01 đến 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

– Kết quả thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

– Phí và lệ phí: Không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

– Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính:

dịch vụ Giáo dục năm 2005; có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2006.

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, theo đó

quy định chi tiết và hướng dẫn áp dụng một số điều của dịch vụ Giáo dục. Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc chuyển trường và tuyển sinh các trường THCS và THPT.

3. Tiếp nhận học sinh nước ngoài ở cấp trung học cơ sở

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu ứng dụng của bạn.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (trong giờ hành chính).

từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ thẩm tra các trường hợp đủ điều kiện sau đó viết giấy hẹn.

* Bước 3: Nhận giấy giới thiệu và đơn đăng ký tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận/Huyện

Xem thêm  Điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

(trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

– Phương thức thực hiện: nộp trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin việc

+ Sơ yếu lý lịch

+ Bản sao và bản dịch tiếng Việt bằng tốt nghiệp

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

+ Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền của nước ngoài.

+ Ảnh 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: từ 01 đến 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

có hiệu lực

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

– Kết quả thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

– Phí và lệ phí: Không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

dịch vụ Giáo dục 2005.

dịch vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của dịch vụ Giáo dục năm 2009.

Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của dịch vụ Giáo dục.

Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số dịch vụ giáo dục.

Xem thêm  Làm con dấu công ty cần những giấy tờ gì?

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế chuyển trường và tuyển sinh vào các trường THCS và THPT.

Trên đây là nội dung về Công khai thủ tục hành chính đối với trường THCS dịch vụ ketoanhn.com cập nhật được gửi đến bạn đọc, mong rằng nguồn thông tin này sẽ là nguồn kiến ​​thức hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề trên. Trong quá trình tìm hiểu, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với Công ty dịch vụ ketoanhn.com để được hỗ trợ ngay. Theo dõi trang web của chúng tôi để biết các bài viết hay về các lĩnh vực khác.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765