Công Dân Việt Nam Có Được Mang Vàng Ra Ngoài Không?

Rate this post

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc nội dung quy định về việc mang theo vàng ngoại tệ khi xuất, nhập cảnh Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Công Dân Việt Nam Có Được Mang Vàng Ra Ngoài Không?

Công Dân Việt Nam Có Được Mang Vàng Ra Ngoài Không?

1. Công dân Việt Nam có được mang vàng ra nước ngoài không?

Căn cứ quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Ngoại hối 2013, việc mang ngoại tệ, đồng Việt Nam và vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh, Việc xuất, nhập khẩu ngoại tệ được quy định như sau:

(1) Người cư trú, người không cư trú là cá nhân khi nhập cảnh mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo Hải quan cửa khẩu.

(2) Người cư trú, người không cư trú là cá nhân khi xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo với Hải quan cửa khẩu và xuất trình các chứng từ theo quy định của pháp dịch vụ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(3) Người cư trú là tổ chức tín dụng được xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của tổ chức tín dụng được phép.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Ngoại hối 2013 quy định tổ chức, cá nhân là người cư trú, trong đó có:

“e) Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài dưới 12 tháng; Công dân Việt Nam làm việc tại các tổ chức quy định tại điểm d và điểm đ khoản này và cá nhân đi cùng;

g) Công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài;”

Căn cứ quy định trên, nếu bạn là công dân Việt Nam và là đối tượng cư trú theo Pháp lệnh ngoại hối hiện hành thì bạn được mang theo vàng khi xuất ngoại. Trường hợp số lượng vàng bạn mang theo trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì bạn cần khai báo hải quan tại cửa khẩu.

Xem thêm  Cơ sở pháp lý và thực tiễn giải quyết

2. Những trường hợp nào được mang vàng ra nước ngoài?

Căn cứ quy định tại Thông tư 11/2014/TT-NHNN, các trường hợp mang theo vàng khi xuất cảnh được quy định cụ thể như sau:

(1) Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu: quy định tại Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN

– Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài vào Việt Nam mang theo vàng miếng, nguyên liệu thì phải làm thủ tục đưa vào kho Hải quan để mang ra nước ngoài hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và chịu mọi chi phí liên quan. nảy sinh.

– Cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng trọng lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

(2) Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu biên giới, hộ chiếu xuất nhập cảnh, chứng minh thư biên giới: quy định tại Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-NHNN

– Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu biên giới, hộ chiếu xuất nhập cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Xem thêm  Giá bán của doanh nghiệp được xác định như thế nào? (2023)

– Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất nhập cảnh bằng thẻ biên giới, thẻ xuất nhập cảnh, chứng minh thư biên giới được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ để phục vụ nhu cầu trang sức. đồ trang sức như nhẫn, dây chuyền, vòng, hoa tai, kim cài và các đồ trang sức khác; trường hợp tổng trọng lượng từ 300 gam (ba trăm gam) trở lên thì phải khai báo với cơ quan hải quan.

(3) Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp thanh toán: quy định tại Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-NHNN

– Cá nhân nước ngoài được phép định cư tại Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan. Quan thoại.

– Cá nhân người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh được mang theo vàng (vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) theo quy định sau:

+ Tổng khối lượng vàng từ 300g (ba trăm gam) trở lên đến dưới 01kg (một kilôgam) phải khai báo với cơ quan hải quan;

+ Tổng trọng lượng vàng từ 01kg (Một kilôgam) trở lên phải có Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh, định cư ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan hải quan.

Xem thêm  Mẫu giấy ủy quyền vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

3. Mang theo vàng khi ra nước ngoài định cư có cần làm thủ tục gì không?

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 11/2014/TT-NHNN, trường hợp mang vàng khi xuất cảnh, định cư ở nước ngoài là cá nhân người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu mang vàng khi xuất cảnh theo quy định. quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-NHNN, thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh, định cư nước ngoài phải thực hiện như sau:

* Gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân cư trú. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp phép mang vàng khi xuất cảnh, định cư nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này;

– Hóa đơn mua hàng hoặc giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc giấy cam đoan của cá nhân mang vàng về tính hợp pháp của số vàng mang theo trong trường hợp không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ;

– Hộ chiếu và thị thực nhập cảnh đối với các nước yêu cầu thị thực nhập cảnh;

– Quyết định cho phép giải quyết của cơ quan có thẩm quyền hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

* Bản sao cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều này; nếu người nộp hồ sơ nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu thì cộng tác viên có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính. Trường hợp văn bản, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp dịch vụ (được sửa đổi bởi Điều 18 Thông tư 29/2015/TT-BTC). – NHNN)

Xem thêm  Thực hiện dân chủ kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

* Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh, định cư ở nước ngoài. bên ngoài theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có văn bản nêu rõ lý do.

* Giấy phép mang vàng khi xuất cảnh và định cư ở nước ngoài có giá trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày cấp.

Như vậy, nếu bạn là cá nhân người Việt Nam thì có thể mang vàng ra nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định hiện hành. Bài viết cũng đưa ra một số trường hợp được mang vàng khi xuất cảnh và quy định phải làm thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh, định cư ở nước ngoài. Hi vọng qua bài viết trên bạn đọc đã có cho mình những thông tin hữu ích về quy định mang ngoại tệ ra, vào Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi pháp lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Thành Lập Công Ty Hợp Danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765