Có quy định nào về việc góp vốn và rút vốn đầu tư không?

Rate this post

Theo khoản 8 Điều 3 dịch vụ Đầu tư 2020 thì “Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh”. Hoạt động đầu tư sẽ bao gồm hoạt động góp vốn để thực hiện dự án đầu tư, góp vốn vào công ty, đầu tư vào sản xuất, v.v. góp và rút vốn đầu tư?

Việc các cổ đông rút vốn khỏi công ty TNHH đại chúng là hệ quả tất yếu khi giữa các cổ đông không thống nhất được với nhau hoặc phát sinh tranh chấp trong việc quản lý, điều hành công ty. Theo đó, các cổ đông sẽ làm thủ tục rút vốn khỏi công ty cổ phần và tuân thủ các quy định của pháp dịch vụ là dịch vụ Doanh nghiệp và các Nghị định kèm theo.

Có Quy Định Nào Về Việc Góp Vốn Và Rút Vốn Đầu Tư?

Góp vốn, rút ​​vốn đầu tư

Quy định về việc góp vốn và rút vốn khỏi công ty

1. Vốn góp đầu tư là gì?

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành phần vốn của công ty, bao gồm việc góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vào phần vốn của công ty đã được thành lập.

Tài sản góp vốn là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết, các tài sản khác định giá được bằng đồng Việt Nam. Chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp tài sản mới có quyền dùng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp dịch vụ.

>>>>>>Mời các bạn đọc thêm bài viết Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Bấm vào đây để biết thêm thông tin: Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Rút tiền đầu tư là gì? Thủ tục rút vốn góp của công ty

*Rút vốn đầu tư

Rút vốn có thể hiểu là việc cá nhân, tổ chức muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra trước đó. Theo Khoản 1 Điều 115 dịch vụ Công ty 2014, cổ đông không được rút phần vốn góp bằng cổ phần phổ thông ra ngoài công ty. dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp công ty hoặc người khác mua lại cổ phần (chuyển nhượng cổ phần).

*Cách rút vốn đã góp ra khỏi công ty

Theo Khoản 2 Điều 51 dịch vụ Công ty 2014: Không được rút vốn góp ra khỏi công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của dịch vụ này.

Như vậy, thành viên góp vốn không được rút vốn góp dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp sau: (i) yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp; (ii) chuyển nhượng phần vốn góp; (iii) quản lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt; và (iv) thay đổi vốn cổ phần.

3. Hình thức rút vốn đầu tư

3.1. Rút vốn khỏi công ty cổ phần

Khoản 2 Điều 119 dịch vụ Công ty 2020 quy định về nghĩa vụ của cổ đông như sau: “Không được rút khỏi công ty phần vốn góp bằng cổ phần phổ thông dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được xã hội mua hoặc một người khác chia sẻ lại.

Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ phần vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có quyền lợi liên quan trong công ty phải liên đới chịu trách nhiệm riêng về các khoản nợ và tài sản khác của công ty mà cổ đông đó trong chừng mực giá trị của cổ phiếu bị thu hồi và thiệt hại xảy ra”.

Khoản 3 Điều 120 dịch vụ Công ty 2020 quy định: “Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập có ý định bán cổ phần phổ thông sẽ không có quyền biểu quyết đối với việc bán cổ phần nói trên.”

Như vậy, cổ đông sáng lập hoặc cổ đông công ty không được thoái vốn khỏi công ty cổ phần. Nếu cổ đông sáng lập hoặc cổ đông muốn rút vốn khỏi Công ty thì phải thực hiện dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác.

3.2. Rút vốn công ty ra khỏi công ty

Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty hợp danh, tuy nhiên, việc rút vốn khỏi công ty hợp danh chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên.

Yêu cầu rút vốn khỏi công ty của thành viên hợp danh phải bằng văn bản và phải được thông báo cho công ty biết trước thời điểm rút vốn ít nhất 06 tháng.

Việc rút tiền chỉ được xử lý khi kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được phê duyệt.

Ngoài ra, thành viên hợp danh có thể rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu được sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại. Nếu các thành viên hợp danh còn lại không chấp thuận thì việc chuyển nhượng này không thể thực hiện được.

Sau khi thành viên hợp danh hoàn tất việc rút vốn, công ty phải làm thủ tục đăng ký lại thông tin doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Xem chi tiết công việc:Thay đổi đối tác“,”Thay đổi tỷ lệ góp vốn của thành viên hợp danh” Và ” Thay đổi vốn cổ phần“.

3.3. Rút vốn công ty TNHH

Các hình thức rút vốn mà thành viên hợp danh của công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thực hiện.

Căn cứ khoản 2 Điều 50 dịch vụ công ty 2020, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên”2. Phần vốn góp không được rút ra khỏi công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp quy định tại các điều 51, 52, 53 và 68 của dịch vụ này..”

Như vậy, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có thể rút vốn theo các cách sau:

 • Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp.
 • Chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Rút vốn trả nợ, tặng vốn theo các trường hợp quản lý vốn quy định tại Điều 53 dịch vụ Công ty 2020..
 • Được hoàn trả phần vốn góp của công ty theo quy định tại Tiểu mục a Khoản 3 Điều 68 dịch vụ Công ty 2020.

4. Dịch vụ tư vấn góp vốn, rút ​​vốn ketoanhn.com

 • Tiết kiệm nhiều thời gian và công sức cho khách hàng. Công ty chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn khách hàng trên khắp cả nước nên ngoài việc được đào tạo chuyên nghiệp, chúng tôi còn có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước trên tất cả các tỉnh/thành phố. Do đó, bằng cách làm việc với chúng tôi, bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin và dịch vụ bạn cần một cách nhanh nhất.
 • Tránh rủi ro vi phạm thủ tục hành chính (Quý công ty sẽ được tư vấn về thủ tục, cũng như việc thực hiện thủ tục theo đúng quy định và thời hạn).
 • Nhận các mẹo về cách đặt tên doanh nghiệp của bạn một cách chuyên nghiệp và phù hợp.
 • Hướng dẫn lựa chọn mô hình kinh doanh chuẩn và thuận tiện cho hoạt động sau này.
 • Tư vấn mức vốn tự có phù hợp vừa tuân thủ quy định, vừa nâng cao giá trị doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ chọn đúng ngành nghề kinh doanh (Không đăng ký hoặc không đăng ký ngành nghề sẽ bị phạt theo quy định của pháp dịch vụ, Quý khách phải chọn đúng ngành nghề khi đăng ký)
 • Tư vấn chiến lược marketing cho công ty. (ketoanhn.com có bộ máy marketing hơn 20 năm kinh nghiệm, tư vấn miễn phí cho bạn về website, thương hiệu…)

5. Câu hỏi thường gặp

Đầu tư theo hợp đồng hợp tác đầu tư có được rút vốn?

Theo quy định tại Điều 510 Bộ dịch vụ Dân sự 2015, thành viên có thể rút khỏi hợp đồng hợp tác đầu tư đã giao kết khi:

– Theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác;

– Có lý do chính đáng và được quá nửa tổng số xã viên đồng ý.

Khi nào tôi có thể rút khoản đầu tư đã góp của mình?

Rút vốn đầu tư theo quy định cụ thể của hình thức đầu tư do nhà đầu tư lựa chọn

Rút vốn đầu tư khi hết thời hạn đầu tư

Rút vốn đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Các hình thức rút vốn đầu tư?

 • Thoái vốn đầu tư ra khỏi các loại hình doanh nghiệp
 • Rút vốn đầu tư theo quy định cụ thể của hình thức đầu tư do nhà đầu tư lựa chọn
 • Rút vốn đầu tư khi hết thời hạn đầu tư
 • Rút vốn đầu tư theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hậu quả sau khi rút vốn?

Đối với đối tác chung: Việc rút vốn sẽ chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của người đó. Trong vòng 2 năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên

Đối với thành viên góp vốn: Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cũng sẽ làm mất hiệu lực điều kiện thành viên góp vốn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765