Cơ quan nào quản lý chất thải nguy hại? [Cập nhật 2023]

Đọc để biết thông tin về chất thải nguy hại:

Quy định về bãi chôn lấp phế thải xây dựng (Last 2022)
Cơ quan nào quản lý chất thải nguy hại? [Cập nhật 2023]

1. Khái niệm chất thải nguy hại

Căn cứ Khoản 18, Khoản 20 Điều 3 TNHH Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong TNHH này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

18. Chất thải là chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc các dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt và hoạt động khác.

20. Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, nổ, ăn mòn, độc hại hoặc có đặc tính nguy hiểm khác.”

2. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 TNHH Bảo vệ môi trường 2020, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm:

“Điều 83. Khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại

1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm sau đây:

a) Kê khai khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ cấp phép về môi trường hoặc trong nội dung sổ đăng ký môi trường;

b) Nhận biết, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng, không để lẫn với chất thải thông thường, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường;

c) Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định của pháp TNHH hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở được cấp phép về môi trường tương ứng để xử lý.”

3. Cách thức quản lý chất thải nguy hại

Tại Điều 72 TNHH Bảo vệ Môi trường 2020 quy định về yêu cầu quản lý chất thải, trong đó có chất thải nguy hại như sau:

“Điều 72. Yêu cầu về quản lý chất thải

1. Yêu cầu chung đối với quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau:

a) Chất thải phải được quản lý xuyên suốt từ quá trình phát sinh, giảm thiểu, phân loại, thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý và tiêu hủy;

b) Chủ xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách nhiệm tái sử dụng, tái chế, xử lý ổn định chất thải thành năng lượng hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng và giấy phép về môi trường nếu thấy phù hợp để xử lý;

c) Chủ nguồn thải chất thải công nghiệp phải kiểm soát và có trách nhiệm xác định chất thải là chất thải nguy hại hay chất thải rắn công nghiệp thông thường thông qua việc lấy mẫu, phân tích bởi cơ sở có chức năng, thẩm quyền để tuân thủ quy định của pháp TNHH. Chất thải công nghiệp sau khi phân định phải được quản lý theo quy định của pháp TNHH;

d) Chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu theo quy định của pháp TNHH về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì được quản lý như sản phẩm, hàng hóa và được phép sử dụng trực tiếp như nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu .để sản xuất. các hoạt động;

đ) Tổ chức, cá nhân vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý có trách nhiệm vận chuyển đến cơ sở có chức năng và giấy phép phù hợp về môi trường hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân vận chuyển khác để vận chuyển đến cơ sở. cơ sở có chức năng và giấy phép môi trường thích hợp;

e) Việc quản lý chất thải phóng xạ được thực hiện theo quy định của pháp TNHH về năng lượng nguyên tử.

2. Yêu cầu chung về quản lý nước thải được quy định như sau:

a) Nước thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;

b) Khuyến khích tái sử dụng nước thải khi đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và sử dụng nước;

c) Nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại;

d) Việc xả nước thải sau xử lý ra môi trường phải được quản lý theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ môi trường, phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận.

3. Khí thải phải được thu gom và xử lý bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

4. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm thực hiện các giải pháp tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; sử dụng nguyên, nhiên liệu, vật liệu sinh thái, năng lượng tái tạo; áp dụng công nghệ, chương trình sản xuất sạch hơn, kiểm soát môi trường và các biện pháp khác nhằm giảm phát sinh chất thải; cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia khi chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý được chuyển giao cho cơ sở có giấy phép môi trường tương ứng.

5. Nhà nước có chính sách xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng đối với quá trình xử lý chất thải; áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện với môi trường và các kỹ thuật tốt nhất hiện có để giảm thiểu và kiểm soát chất thải thứ cấp phát sinh, giảm thiểu lượng chất thải rắn phải chôn lấp; thúc đẩy đồng xử lý chất thải, sử dụng chất thải làm nguyên, nhiên liệu, vật liệu thay thế.

6. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường; yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

7. Ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn; ban hành các quy định về quản lý chất thải và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải theo quy định của pháp TNHH.

8. Chính phủ quy định chi tiết về phòng ngừa, giảm thiểu, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải.”

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765