chứng từ điện tử

Chứng từ kế toán là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 dịch vụ kế toán 2015 như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

[…]

3. Chứng từ kế toán là giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và kết thúc, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

[…]”

Theo đó, chứng từ kế toán là giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Nội dung chứng từ kế toán gồm những gì?

Theo Điều 16 dịch vụ kế toán 2015 quy định như sau:

Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, số chứng từ kế toán;

+ Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

+ Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân lập chứng từ kế toán;

+ Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận chứng từ kế toán;

+ Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Số lượng, đơn giá, thành tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

+ Chữ ký, họ tên của người lập, người soát xét và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

– Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có những nội dung khác tuỳ theo từng loại chứng từ.

Voucher điện tử là gì?

Theo Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2022) quy định về văn bản điện tử như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

4. Chứng từ là tài liệu dùng để ghi chép thông tin về các khoản thuế khấu trừ, số thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp dịch vụ quản lý thuế. Chứng từ quy định tại Nghị định này bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, chứng từ nộp thuế, phí, lệ phí được thể hiện dưới dạng điện tử hoặc đặt in, đặt in.

5. Chứng từ điện tử bao gồm các chứng từ, biên lai thu tiền theo khoản 4 Điều này được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế hoặc do tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ cấp. thu thuế, phí, lệ phí và cấp cho người nộp bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp dịch vụ về phí, lệ phí và pháp dịch vụ về thuế.

…”

Như vậy, chứng từ điện tử bao gồm các chứng từ, biên lai ghi thông tin về các khoản thuế khấu trừ, số thu thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp dịch vụ về quản lý. Thuế được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử.

Văn bản điện tử có cần chữ ký không? Quy định về ký văn bản như thế nào?

Theo quy định tại Điều 19 dịch vụ kế toán 2015 thì việc ký chứng từ như sau:

“Điều 19. Ký chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng mực không tẩy được. Chứng từ kế toán không được ký bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người mù phải thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đầy đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán thanh toán phải có chữ ký của người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải được ký vào từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên văn bản điện tử có giá trị như chữ ký trên văn bản giấy.

Theo đó, chứng từ kế toán phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ.

Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng mực không tẩy được. Chứng từ kế toán không được ký bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn.

Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người mù phải thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đầy đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên văn bản điện tử có giá trị như chữ ký trên văn bản giấy.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765