Chức năng lưu thông tiền tệ chi tiết

1. Chức năng của tiền tệ

Chức năng lưu thông của tiền
Chức năng lưu thông của tiền

Tiền là sản phẩm xét xử của nền kinh tế hàng hóa, là sản phẩm của quá trình phát triển của các hình thái giá trị. Đây cũng là sản phẩm của sự phát triển thuận lợi giữa lao động và phân công lao động xã hội trong sản xuất hàng hoá. Sự phát triển của xã hội gắn liền với sự phát triển của tiền tệ và sự ra đời và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa.

Tiền xuất hiện sau một quá trình phát triển lâu dài của trao đổi và các hình thức giá trị. Thông qua quá trình phát triển của các hình thái giá trị để đi đến hình thức giá trị diễn ra: hình thức giá trị tương đối – vật ngang giá chung. Một hình thức giá trị toàn bộ hoặc phần mở rộng xuất hiện sau lần phân công lao động đầu tiên; Giá trị của một vật sẽ không được biểu hiện thông qua giá trị sử dụng của một vật mà thông qua giá trị sử dụng của nhiều loại hàng hóa khác nhau. Tiền là một loại hàng hóa đặc biệt có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị của tiền là do thời gian lao động cần thiết của xã hội để sản xuất ra quyết định, làm chức năng môi giới trong buôn bán và làm chức năng tư bản. Đây được coi là một loại hàng hóa.

Tiền tệ có chức năng là phương tiện thanh toán, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, thước đo giá trị, tiền tệ thế giới. Mỗi chức năng của tiền sẽ có một vai trò trong hoạt động của thị trường.

– Đối với chức năng là thước đo giá trị: Tiền tệ dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hóa; Để có thể đo lường giá trị của hàng hóa đó, bản thân tiền phải có giá trị. Vì vậy, đồng tiền làm chức năng thước đo giá trị phải là tiền vàng. Để tiến hành đo lường giá trị hàng hóa không nhất thiết phải là tiền mặt mà chỉ cần so sánh với lượng vàng là có thể đo lường được. Giá trị hàng hoá biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hoá hay là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. Giá cả hàng hoá sẽ chịu tác động của các nhân tố: giá trị hàng hoá, giá trị tiền tệ, quan hệ cung cầu hàng hoá. Nhưng vì giá trị hàng hoá là nội dung của giá cả về các nhân tố tác động đến giá cả hàng hoá nên giá trị vẫn là nhân tố quyết định giá cả. Giá trị của hàng hóa tiền tệ sẽ không thay đổi theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến chức năng tiêu chuẩn giá cả của nó. Để tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị thì bản thân tiền tệ phải được cụ thể hóa bằng một đơn vị tiền tệ nhất định và năm tiêu chuẩn đo lường giá cả hàng hóa; Đơn vị đó có thể là một trọng lượng nhất định của kim loại được dùng làm tiền tệ;

– Đối với chức năng là phương tiện lưu thông: tiền sẽ đóng vai trò môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa. Và để làm chức năng lưu thông hàng hoá thì phải có tiền mặt; trao đổi hàng hóa lấy tiền làm môi giới gọi là lưu thông hàng hóa sẽ đưa ra công thức lưu thông hàng hóa như sau: H – T – H; Khi tiền đóng vai trò môi giới trong trao đổi hàng hóa thì hành vi mua và bán vàng có thể tách biệt cả về thời gian và không gian. Bất đồng mua bán chưa phải là gốc rễ của khủng hoảng kinh tế. Trong lưu thông, tiền tệ xuất hiện dưới dạng thỏi hoặc bạc; nhưng cuối cùng sẽ được thay thế bằng tiền đúc. Và tiền sẽ dần hao mòn và mất đi phần nào giá trị, nhưng nó vẫn được xã hội chấp nhận là tiền khi có đủ giá trị. Giá trị thực của tiền tách biệt giá trị danh nghĩa của nó. Khi trao đổi hàng hóa lấy tiền rồi dùng nó để mua hàng hóa mà mình cần làm phương tiện lưu thông tiền tệ thì không nhất thiết phải có đủ giá trị.

– Đối với chức năng là phương tiện cất trữ: Để tiến hành làm phương tiện cất trữ, tiền sẽ được rút ra khỏi lưu thông và cất giữ. Để thực hiện chức năng là phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị như tiền, vàng, bạc. Đây là chức năng làm cho tiền trong lưu thông tự thích ứng với lượng tiền cần thiết cho lưu thông. Nếu sản xuất tăng dẫn đến nhiều hàng hóa hơn, thì tiền tích trữ sẽ được đưa vào lưu thông.

– Đối với chức năng tiền tệ thế giới: khi việc trao đổi hàng hóa vượt qua biên giới quốc gia thì đồng tiền sẽ làm chức năng tiền tệ thế giới. Để thực hiện chức năng này, tiền phải có đủ giá trị, phải trở thành hình thái ban đầu của nó là vàng. Vàng sẽ được dùng làm phương tiện mua bán hàng hóa, phương tiện thanh toán quốc tế, là biểu hiện của cải của xã hội.

Các chức năng của tiền tệ trong nền kinh tế hàng hóa sẽ liên quan mật thiết với nhau. Sự thống nhất và phát triển các chức năng của tiền tệ sẽ phản ánh sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa.

2. Quy TNHH lưu thông tiền tệ

Lưu thông tiền tệ là sự lưu thông trên thị trường nhằm định giá sản phẩm, dịch vụ, phản ánh sự vận động của tiền tệ trong nền kinh tế theo quy TNHH của nó. Tính chất lưu thông sẽ được tự do thực hiện theo nhu cầu của các chủ thể tham gia thị trường. Đồng tiền sẽ do quốc gia nào phát hành và sẽ chịu sự quản lý, giám sát theo mục đích lưu thông cụ thể của quốc gia đó. Tài sản lưu thông sẽ được hình thành trước khi áp dụng tiền mặt. Trong quá trình phát triển và tiến bộ công nghệ, kỹ thuật sẽ sử dụng hình thức lưu thông không dùng tiền mặt. Quy TNHH lưu thông tiền tệ là quy TNHH tự xây dựng và thực hiện trong quá trình lưu thông kinh tế trên thị trường. Phản ánh quy định về lượng tiền cần thiết cho lưu thông sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. Cân bằng hai điều tiết được thực hiện trong hoạt động quản lý nhà nước và đảm bảo nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận của mỗi cá nhân, tổ chức. Vừa mang lại hiệu quả phát triển tích cực cho nền kinh tế; Đặc biệt là giảm thiểu những tác động tiêu cực từ lạm phát.

Trong quy TNHH lưu thông tiền tệ, nội dung sẽ chỉ ra rằng lượng tiền cần thiết để thực hiện chức năng phương tiện lưu thông tỷ lệ thuận với tổng giá cả sản phẩm lưu thông; và tỷ lệ nghịch với vận tốc trung bình của tiền tệ trong thời kỳ đó. Lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa trong một thời kỳ sẽ được xác định bằng tổng giá cả sản phẩm lưu thông trong thời kỳ đó chia cho tốc độ lưu thông của tiền tệ. Trong đó:

– Tốc độ lưu thông của tiền xu và số vòng quay trung bình của một đơn vị tiền tệ. Điều này sẽ phản ánh cân đối cung cầu thực tế trên thị trường; Khi nhìn thấy tiềm năng của một giao dịch hoặc lợi nhuận thông qua đầu tư, đồng tiền sẽ được tham gia và luân chuyển thường xuyên với các chủ sở hữu khác nhau => phản ánh tính chất luân chuyển hoặc tạo ra giá trị mới cho nền tảng. kinh tế;

– Tổng giá thành từng loại sản phẩm tăng giá sai với số lượng đưa ra lưu thông của sản phẩm đó. Phản ánh giá trị tiền tệ của tất cả các sản phẩm trong khoảng thời gian cụ thể. Giá cả toàn bộ sản phẩm trong lưu thông bằng tổng giá cả của tất cả các sản phẩm trong lưu thông; Giá trị này sau đó sẽ phản ánh nhu cầu được đáp ứng trong khoảng thời gian nhất định.

Từ đó, nhà nước sẽ tính toán, cân đối lượng kiện để mang ra lưu thông trên thị trường và mang lại những hiệu quả nhất định cho nền kinh tế.

3. Vai trò của quy TNHH lưu thông tiền tệ

Quy TNHH lưu thông tiền tệ sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng quyết định sự phát triển của nền kinh tế, đánh giá sự phát triển của đất nước. Quy TNHH lưu thông tiền tệ giúp chính phủ phát hiện trong lưu thông và đóng vai trò là hệ thống ngân hàng nhà nước, kinh doanh điều tiết tiền tệ xem có thể kiểm soát được lạm phát hay không, thử sức mua để chuyển đổi tiền tệ. Đồng thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển mạnh hơn và thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện vật chất. Việc quản lý các quy TNHH lưu thông tiền tệ sẽ tránh được những rủi ro về lạm phát và mất giá trị của đồng tiền.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765