Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện khi nào?

Rate this post

Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu Chính sách kinh tế mới có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Biết chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu và bao gồm những gì.

Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện khi nào?
Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện khi nào?

1. Chính sách kinh tế mới là gì?

Chính sách kinh tế mới là chính sách thể hiện sự chuyển đổi từ nền kinh tế do Nhà nước sở hữu sang nền kinh tế nhiều thành phần do Nhà nước quản lý.

Những chính sách này đã đổi mới trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, cụ thể là nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và tiền tệ. Từ đó, nhằm đáp ứng yêu cầu khôi phục và xây dựng nước Nga Xô viết trong điều kiện kinh tế – xã hội vô cùng khủng hoảng, cũng như sau khi nội chiến ở Nga và Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. .

Chính sách kinh tế mới được coi là một bước tiến của lý luận kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

2. Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu?

Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện khi nào?
Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện khi nào?

Chính sách kinh tế mới ra đời năm 1921 do Lênin đề xướng

Sau khi đánh bại quân đội của 14 nước đế quốc phản bội, nước Nga bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng chế độ mới với muôn vàn khó khăn:

– Nền kinh tế đất nước bị tàn phá nặng nề: sản xuất nông nghiệp chỉ bằng 1/2 so với trước chiến tranh, sản xuất công nghiệp chỉ bằng 1/7 trước chiến tranh, v.v.

– Tình hình chính trị xã hội không ổn định: các thế lực phản cách mạng điên cuồng đấu tranh gây bạo loạn ở nhiều nơi, nông dân nhiều nơi tỏ ra bất bình với chính sách thời chiến của cộng sản.

Chính sách cộng sản thời chiến bao gồm các chính sách như:

Nhà nước kiểm soát việc sản xuất và phân phối các sản phẩm công nghiệp,

– Thực hiện chế độ nghĩa vụ đối với mọi người theo nguyên tắc không làm thì không ăn.

– Nhà nước tịch thu lương thực dư thừa của nông dân, độc quyền mua bán lúa mì để cung cấp cho thành phố và quân đội.

– Cấm thương mại hóa, trao đổi sản phẩm trên thị trường, đặc biệt là lúa mì, thực hiện chế độ tem phiếu và phân phối trực tiếp hiện vật đến tay người tiêu dùng.

Sau khi chiến tranh kết thúc, chính sách thời chiến của cộng sản trở nên lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình mới khiến nhân dân phẫn nộ.

Trước tình hình đó, tháng 3-1921, Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin khởi xướng.

Do đó, chính sách kinh tế mới bắt đầu vào năm 1921 sau khi kết thúc cuộc nội chiến ở nước Nga Xô viết và Chiến tranh thế giới thứ nhất.

3. Nội dung của chính sách kinh tế mới?

Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện khi nào?
Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện khi nào?

Chính sách kinh tế mới bao gồm những đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế

Ở nội dung trước các bạn đã biết Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu? Tiếp theo, sẽ biết nội dung của chính sách kinh tế mới với những đổi mới trong nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và tiền tệ.

– Trước hết về nông nghiệp:

Nhà nước thực hiện chuyển từ trưng dụng lương thực sang thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Chính sách thuế lương thực đã đánh dấu bước chuyển biến mới về chất trong liên minh công nông thời bấy giờ. Chính sách này bao gồm những điều sau đây:

+ Thứ nhất, nhà nước phải xác định và ổn định trước mức thuế lương thực cho nông dân

+ Khi nông dân nộp đủ số thuế quy định trước vụ gieo trồng thì họ có quyền sử dụng lương thực dư thừa cũng như tự do bán ra thị trường để thu mua các sản phẩm công nghiệp cần thiết. Nếu sản lượng càng cao, nông dân sẽ bán được nhiều và thu nhập càng cao.

Chính sách thuế lương thực đã cải thiện mức sống của người dân, cũng như phục hồi và phát triển kinh tế.

– Thứ hai, về ngành nghề:

Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng. Ngoài ra, khu vực tư nhân có thể thuê hoặc xây dựng các công ty nhỏ dưới 20 công nhân và chịu sự kiểm soát của Nhà nước.

Nhà nước thực hiện hàng loạt chính sách tiến bộ trong ngành như:

+ Khuyến khích và tạo điều kiện cho vốn nước ngoài đầu tư và kinh doanh tại Nga.

+ Thực hiện công tác tổ chức và quản lý sản xuất công nghiệp. Hầu hết các công ty chuyển sang chế độ kinh tế tự hạch toán và cải tiến chế độ tiền lương để nâng cao năng suất lao động.

– Thứ ba, về thương mại:

Kinh tế tư nhân được tự do mua bán, trao đổi hàng hoá trên thị trường đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của đời sống xã hội. Đồng thời, nhà nước mở cửa lại thị trường, thực hiện các chính sách khôi phục kinh tế thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế – xã hội giữa thành thị và nông thôn.

– Thứ tư là về chính sách tiền tệ:

Năm 1924, nhà nước phát hành đồng rúp mới để thay thế đồng tiền cũ.

4. Ý nghĩa, tác dụng của chính sách kinh tế mới

Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện vào thời gian nào?
Chính sách kinh tế mới năm 1921 được thực hiện vào thời gian nào?

Chính sách kinh tế mới đã giúp nước Nga Xô viết khôi phục nền kinh tế.

Chính sách kinh tế mới có tầm quan trọng rất lớn. Đây là sự chuyển đổi kịp thời và sáng tạo từ nền kinh tế nhà nước độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế tự do thương mại, nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước.

Nhờ chính sách kinh tế mới, nền kinh tế nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt. Chính sách kinh tế mới đã đáp ứng yêu cầu của các quy dịch vụ kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đó là nền kinh tế trọng thương, nhiều thành phần.

Điều này đã tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển. Trong một thời gian ngắn, Nhân dân nước Nga Xô viết đã vượt qua những khó khăn to lớn, tích cực sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế. Nước Nga không còn khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội.

Cụ thể, đến cuối năm 1922, Liên Xô đã khắc phục được nạn đói. Đến năm 1925, ngành nông nghiệp của Liên Xô đã vượt quá mức trước chiến tranh, cung cấp 87% sản lượng.

Ngoài ra, công nghiệp cũng phục hồi với tổng sản lượng công nghiệp năm 1925 so với năm 1913 đạt 75,5% và năm 1926 phục hồi đạt 100%.

Đồng thời, kế hoạch điện khí hóa được thực hiện có hiệu quả, ngành cơ điện cũng như nhiều xí nghiệp công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm đạt và vượt mức trước chiến tranh.

Trong việc thực hiện chính sách mới, thương nghiệp được coi là một ngành quan trọng mà nhà nước phải dùng mọi lực lượng để khôi phục, do đó thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ với tổng kim ngạch hàng hóa năm 1926 tăng gấp đôi năm 1924, quan hệ buôn bán được mở rộng với hơn 40 nước theo nguyên tắc độc quyền ngoại thương.

Có thể thấy rằng nhờ chính sách kinh tế mới mà ngân sách của Nhà nước Xô viết đã được củng cố. Cụ thể, NSNN giai đoạn 1925-1926 tăng gần 5 lần so với giai đoạn 1922-1923.

Năm 1921, ngân hàng nhà nước được thành lập lại và có sự thay đổi tiền tệ vào năm 1922 và 1923. Kể từ đó, giá trị của đồng rúp tăng lên và có tác dụng lớn trong việc áp dụng hệ thống hạch toán kinh tế góp phần phục hồi nền kinh tế. .

Những kết quả khôi phục đạt được do thực hiện chính sách kinh tế mới là tiền đề để nước Nga tiếp tục vững vàng bước vào thời kỳ xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Điều này thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Bôn-sê-vích và của Lê-nin.

Chính sách kinh tế mới cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước, để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cần vận dụng cho các nước có hoàn cảnh kinh tế – xã hội khác nhau.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765