chính sách đầu tư tiếng anh là gì [Chi tiết 2023]

Chủ trương đầu tư là sự quyết định quyết liệt của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm cơ sở để lập, trình phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư. phê duyệt báo cáo thống kê khả thi dự án đầu tư công. Vậy chính sách đầu tư tiếng anh là gì? Hãy cùng ketoanhn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

chính sách đầu tư tiếng anh là gì [Chi tiết 2023]
chính sách đầu tư tiếng anh là gì [Chi tiết 2023]

1. Chính sách đầu tư tiếng anh là gì?

chính sách đầu tư tiếng anh là Chính sách đầu tư.

từ liên quan

– Investment Securities (n): Chứng khoán đầu tư

– Imaginary profit (n): Lợi nhuận kỳ vọng, lợi nhuận ước tính

– Lợi nhuận độc quyền (n): Lợi nhuận thao túng

– Invest (v): Đầu tư, đầu tư vốn

– To Investment capital in some cam kết (v): Đầu tư vốn vào một doanh nghiệp

– Investibility (n): Khả năng đầu tư

– Investor (n): Nhà đầu tư

– Direct Investment in Vietnam (n): Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam

– Investment bank (n): Ngân hàng đầu tư

– Chi phí đầu tư (n): Chi phí đầu tư

– Investment of capital (n): Việc đầu tư vốn

– Investment plan (n): Kế hoạch đầu tư

– Foreign trade profit (n): Lợi nhuận ngoại thương

– Khoản chi đầu tư (n): Khoản chi đầu tư

– Investment project (n): Dự án đầu tư

– Net profit (n): Lợi nhuận ròng, lợi nhuận ròng

– Profitability (n): Lợi nhuận

– Đầu tư tài chính (n): Tài trợ đầu tư

– Investment law (n): TNHH đầu tư

– Giấy phép đầu tư (n): Giấy phép đầu tư

Profitable (adj): Có lời, có lời, có lợi

– Profitless: Không có lợi nhuận, không có lợi nhuận

– Lợi nhuận thực tế (n): Lợi nhuận thu được

– Investible (adj): có khả năng đầu tư

– Investment (n): Đầu tư, vốn đầu tư

– Forms of investment (n): Các hình thức đầu tư

– Industrial Investment (n): Đầu tư công nghiệp

– Investment account (n): Tài khoản đầu tư

– Investment credit (n): Tín dụng đầu tư

– Vốn đầu tư (n): Vốn đầu tư cơ bản

– Direct investment (n): Vốn đầu tư trực tiếp

– Foreign Investment (n): Vốn đầu tư nước ngoài

– Investment program (n): Chương trình đầu tư

nước ngoài

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư

Theo quy định của TNHH Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư như sau:

Hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn và tiến độ đầu tư. , nhu cầu sử dụng lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện. dự án đầu tư hiện tại;
 • Bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp TNHH về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư bao gồm:

 • Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến ​​thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan về nội dung quy định tại Khoản 6 Điều này.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến ​​thẩm định các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; Cơ quan quản lý quy hoạch có trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định bao gồm:
 • Thông tin về dự án bao gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;
 • Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
 • Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Thẩm định ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
 • Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. quy định của pháp TNHH về đất đai;
 • Đánh giá công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp TNHH về chuyển giao công nghệ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
 • Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm:
 • Nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác sử dụng (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;
 • Công nghệ ứng dụng;
 • Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);
 • Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư.
 • Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục thẩm định dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Trên đây là chính sách đầu tư tiếng anh là gì [Chi tiết 2023] mà ketoanhn xin giới thiệu đến bạn đọc. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích và giúp ích cho bạn đọc về vấn đề này!

5/5 – (2308 bình chọn)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765