Chi phí vốn là gì? Cách tính và ý nghĩa

Chi phí vốn là một phần quan trọng của kế toán kinh doanh và phân tích tài chính. Với mức chi phí này, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tốt hơn trong việc triển khai nguồn vốn của mình để tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.
1. Chi phí vốn là gì?
Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư yêu cầu đối với số vốn mà doanh nghiệp huy động cho một dự án đầu tư hoặc một phương án kinh doanh.

Chi phí này thể hiện chi phí cơ hội đối với các nhà đầu tư vốn, những người sẽ cân nhắc đầu tư vào doanh nghiệp hoặc lựa chọn một cơ hội đầu tư thay thế có lợi hơn.
Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư yêu cầu đối với số vốn mà doanh nghiệp huy động cho một dự án đầu tư hoặc một phương án kinh doanh.

Chi phí này thể hiện chi phí cơ hội đối với các nhà đầu tư vốn, những người sẽ cân nhắc đầu tư vào doanh nghiệp hoặc lựa chọn một cơ hội đầu tư thay thế có lợi hơn.
Yếu tố khách quan

– Lãi suất thị trường: Lãi suất này tỷ lệ thuận với tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư yêu cầu và chi phí sử dụng vốn. Tức là khi lãi suất thị trường cao thì tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư yêu cầu cũng cao nên chi phí sử dụng vốn cũng cao và ngược lại.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp: Do lãi vay là khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Do đó, thuế suất cao hơn làm giảm chi phí đi vay và ngược lại.

– Chính sách đầu tư: Các dự án đầu tư do công ty thực hiện có mức độ rủi ro càng cao thì tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư yêu cầu càng cao và ngược lại.

yếu tố chủ quan

– Chính sách tài trợ: Khi doanh nghiệp huy động một lượng vốn vay lớn sẽ làm tăng rủi ro tài chính đối với nguồn vốn của các nhà đầu tư dẫn đến chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng.

– Chính sách cổ tức: Chính sách cổ tức của công ty ít nhiều quyết định quy mô lợi nhuận tái đầu tư. Với khoản tái đầu tư đáng kể, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc đầu tư vốn, hạn chế việc phải huy động vốn từ các nguồn bên ngoài mà không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có được.
4. Ý nghĩa của giá vốn
Các công ty và nhà đầu tư có thể sử dụng chi phí vốn như một công cụ tài chính và kế toán hữu ích để đưa ra quyết định về cách phân bổ vốn.

– Công ty dự định tài trợ hay đầu tư vào một dự án là một quyết định quan trọng vì sự lựa chọn đó sẽ quyết định cấu trúc vốn của công ty. Lý tưởng nhất là các doanh nghiệp đang tìm kiếm sự cân bằng phù hợp trong tình huống này, có đủ tiền để thực hiện các dự án hoặc khoản đầu tư trong khi giảm hoặc hạn chế chi phí vốn.

Chi phí vốn giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá tất cả các cơ hội đầu tư. Nó thực hiện điều này bằng cách chuyển đổi các dòng tiền trong tương lai thành giá trị hiện tại bằng cách giữ cho chúng được chiết khấu.

Chi phí vốn cũng có thể giúp xây dựng ngân sách chính của công ty bằng cách sử dụng các nguồn tài chính của công ty làm vốn.

– Bằng cách kết hợp tiến độ của các khoản đầu tư này với việc sử dụng vốn, chi phí vốn có thể được sử dụng để đo lường tiến độ của các dự án hoặc khoản đầu tư.

– Chi phí vốn giúp các công ty đang cần vốn mở rộng hoạt động trong khi vẫn giữ nợ ở mức thấp nhất có thể để làm hài lòng các cổ đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765