Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Điều 386 Bộ TNHH dân sự 2015 có quy định về đề nghị giao kết hợp đồng. Như sau:

Đề nghị giao kết hợp đồng

1. Đề nghị giao kết hợp đồng là sự thể hiện rõ ràng ý định giao kết hợp đồng của bên đề nghị và chịu sự ràng buộc của đề nghị này đối với bên được xác định hoặc đối với công chúng (sau đây gọi chung là bên). khuyến khích).

2. Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có quy định thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị giao kết lại hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên thụ hưởng. đề nghị mà không cần ký kết hợp đồng nếu có thiệt hại xảy ra.

Như vậy, đề nghị giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên giao kết bày tỏ ý chí, nguyện vọng của mình với nhau, thông qua các nguyên tắc, trình tự do pháp TNHH quy định. Từ đó, quyền và nghĩa vụ dân sự được xác lập.

Cụ thể, người đề nghị giao kết hợp đồng thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc của đề nghị này. Người này sẽ bày tỏ trước mong muốn của mình thông qua các đề xuất (có thể hiểu là bản thảo hợp đồng ban đầu) chứa đựng các nội dung như đối tượng, giá cả, phương thức/điều khoản thanh toán, v.v.

Sau khi đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng, bên đề nghị phải chịu trách nhiệm về nội dung mà mình đưa ra.

Có được rút lại đề nghị giao kết hợp đồng đã nộp không?

Nội dung thay đổi, rút ​​yêu cầu giao kết hợp đồng được ghi nhận tại Điều 389 Bộ TNHH dân sự 2015:

Thay đổi hoặc rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

1. Bên đề nghị giao kết hợp đồng có quyền thay đổi, rút ​​lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

a) Bên được chào hàng nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại chào hàng trước hoặc cùng thời điểm với việc nhận chào hàng;

b) Điều kiện thay đổi, rút ​​lại chào hàng phát sinh trong trường hợp bên chào hàng nêu rõ được phép thay đổi, rút ​​lại chào hàng khi có điều kiện đó.

2. Khi bên chào hàng thay đổi nội dung của chào hàng thì đó là chào hàng mới.

Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 390 Bộ TNHH Dân sự 2015 như sau:

Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

Bên chào hàng có quyền hủy bỏ chào hàng nếu quyền này được ghi rõ trong chào hàng và bên được chào hàng nhận được thông báo về việc hủy bỏ chào hàng trước khi gửi thông báo chấp nhận chào hàng. hợp đồng.

Như vậy, bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi hoặc rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong hai trường hợp sau:

– Bên được chào hàng nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại chào hàng trước hoặc cùng thời điểm nhận được chào hàng;

– Điều kiện thay đổi, rút ​​lại chào hàng phát sinh trong trường hợp bên chào hàng nêu rõ chào hàng có thể được thay đổi, rút ​​lại khi phát sinh các điều kiện đó.

Đồng thời, bên đề nghị giao kết hợp đồng cũng có quyền hủy bỏ chào hàng nếu quyền này được thể hiện rõ trong chào hàng và bên được đề nghị nhận được thông báo về việc hủy bỏ chào hàng trước khi gửi thông báo chấp nhận. đề nghị giao kết hợp đồng.

Im lặng có mặc nhiên được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng không?

Căn cứ Điều 393 Bộ TNHH dân sự 2015 quy định như sau:

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

1. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là việc bên được đề nghị trả lời về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị.

2. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc theo tập quán đã hình thành giữa các bên.

Như vậy, từ quy định trên, sự im lặng của bên được đề nghị không mặc nhiên được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc tập quán được xác lập.

Sự im lặng được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Khi các bên có thỏa thuận coi sự im lặng của bên nhận được chào hàng là giao kết việc chấp nhận toàn bộ chào hàng;

+ Theo thông lệ đã được thiết lập, lặp đi lặp lại, thường xuyên của các bên, không cần phải đối đáp.

Đồng thời, theo thực tiễn xét xử, im lặng là biểu hiện của sự chấp nhận giao kết hợp đồng nếu có các yếu tố sau:

+ Bên âm thầm biết bên kia đã thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng nhưng không phản đối;

+ Bên im lặng đã thực hiện nghĩa vụ đối với bên kia;

+ Im lặng trong thời gian giao kết hợp đồng nhưng sau đó yêu cầu bên kia thực hiện hợp đồng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765