Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Mức độ Cấp 3 Cơ quan xuất bản/công bố thông tin Bộ Công Thương mã thủ tục BCT-275255 mức độ thực hiện cấp Bộ Loại TTHC Không có thông tin Cánh đồng Hoá học Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp hoặc qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ Công Thương (Sở Công Thương). Hoá học);

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian cấp phép theo quy định;

– Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và cấp phép cho tổ chức, cá nhân. cốt lõi. Trường hợp không cấp phép, cơ quan cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

cách thực hiện

– Bằng thư từ.

– Nộp trực tiếp tại Cục Hóa chất.

– Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

thành phần hồ sơ
STT Loại tài liệu Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đầu tiên + Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh theo mẫu quy định; Mẫu 01d Phụ lục 1 Thông tư 32/2017/TT-BCT MẪU 1d – Bản sao.docx
2 + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
3 + Bản sao quyết định phê duyệt hoặc xác nhận các văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp TNHH của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
4 + Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản thẩm duyệt nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với từng cơ sở sản xuất thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế; thiết kế phòng cháy và chữa cháy;
5 + Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản, tài liệu của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng quy định của Nghị định này. thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
6 + Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho bãi, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, nhà kho, khu vực chứa hóa chất, diện tích và lối vào nhà xưởng, khu vực. sản xuất và lưu trữ hóa chất; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng khu đất để xây dựng nhà xưởng, kho bãi hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi;
7 +) Bản kê khai trang thiết bị kỹ thuật, trang thiết bị lao động, an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất;
số 8 +) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất;
9 + Bản sao Biên bản huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định;
mười + Phiếu an toàn hóa chất của hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định.
Số bản ghi 01 bộ Phí
Mô tả phí
Quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.
lệ phí
Mô tả phí
Quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.
Giá Thời hạn giải quyết 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất bị hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp Cơ quan thực hiện khoa hóa học Thẩm quyền quyết định Không có thông tin Địa chỉ nhận hồ sơ Không có thông tin cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin cơ quan phối hợp Không có thông tin Kết quả Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính
  • Thông tư 08/2018/TT-BTC
  • Thông tư 32/2017/TT-BCT
  • Nghị định 113/2017/NĐ-CP
  • TNHH 06/2007/QH12
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Điều kiện sản xuất:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp TNHH hoạt động sản xuất hóa chất;

– Cơ sở vật chất kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 TNHH Hóa chất; Điều 4; khoản 1 và khoản 2 Điều 5; Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định 113/2017/NĐ-CP

– Diện tích, nhà xưởng, kho tàng phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;

– Giám đốc kỹ thuật hoặc Phó giám đốc hoặc cán bộ phụ trách kỹ thuật sản xuất hóa chất phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hóa chất;

– Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Đánh giá tác động của thủ tục hành chính Không có thông tin Truy cập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765