Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Rate this post
tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Cánh đồng mỹ phẩm Cơ quan thực hiện Sở dịch vụ y tế cách thực hiện 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu điện công ích
đối tượng thực hiện Tổ chức Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, ​​TP. Quy Nhơn). Nhơn, Bình Định)
 • Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ban hành Phiếu tiếp nhận hồ sơ. số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ cho cơ sở sản xuất mỹ phẩm.
 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. – Trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục: + Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo về Sở Y tế. + Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra hồ sơ hoặc tái kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết) và phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra trong thời hạn 15 ngày. ngày kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục. – Đối với cơ sở sản xuất mỹ phẩm đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN): + Bộ Y tế có văn bản đề nghị gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở sản xuất mỹ phẩm. xác định vị trí. sản xuất mỹ phẩm về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. + Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này
Xem thêm  Hướng dẫn nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm online [Chi tiết 2023]
Thời hạn giải quyết Phí . lệ phí 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng). thành phần hồ sơ
Tên tài liệu Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất Bản gốc: 1
Sao chép: 0
Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất; Bản gốc: 1
Sao chép: 0
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Nghị định 93.2016 Mau 02 ND155.2018.docx Bản gốc: 1
Sao chép: 0
Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu – điều kiện Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện sau: – Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến ​​thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành: hóa học, sinh học, dược học hoặc chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc . – Điều kiện về cơ sở vật chất: + Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở dự kiến ​​sản xuất như đã nêu. trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; + Kho chứa nguyên liệu, bao bì, thành phẩm phải bảo đảm ngăn cách giữa nguyên liệu, bao bì và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản chất dễ cháy nổ, chất có độc tính cao, chất thải loại, thu hồi, trả lại nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm. – Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau: + Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất; + Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; + Có quy trình sản xuất từng loại sản phẩm; + Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm. Cơ sở pháp lý
 • dịch vụ 67/2014/QH13 Số: 67/2014/QH13
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế Số: 155/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm Số: 277/2016/TT-BTC
 • Nghị định 93/2016/NĐ-CP- Quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm Số: 93/2016/NĐ-CP
mẫu đính kèm

Các tệp mẫu:

 • Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Kết quả
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Xem thêm  Bản sao điện tử được chứng thực từ bản gốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *