Cách Viết Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Người Phụ Thuộc

Rate this post

1. Giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì và dùng để làm gì?

Trước khi tìm hiểu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì? và mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc, nhằm mục đích gì tác giả sẽ gửi đến bạn đọc những nội dung liên quan đến điều khoản người phụ thuộc. Căn cứ Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC người phụ thuộc được hiểu là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm thu.

“- Nếu một người có thu nhập thấp hơn thuế suất thuế thu nhập cá nhân không cần phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc,

– Nếu người có thu nhập lớn hơn 11 triệu/tháng thì làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Ngoài ra, tác giả sẽ dựa vào Khoản 10 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC Khi đăng ký người phụ thuộc, người nộp thuế có thể thực hiện theo hai cách sau:

– Tự đăng ký người phụ thuộc trước cơ quan thuế

– Ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký người phụ thuộc

Vì vậy, có thể thấy rằng Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là mẫu văn bản do cá nhân lập để ủy quyền cho bên nhận ủy thác thực hiện đăng ký người phụ thuộc thay mình. Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc được lập ra nhằm mục đích đăng ký với cơ quan thuế về người phụ thuộc của từng cá nhân nhằm giảm số thuế thu nhập cá nhân mà cá nhân đó phải nộp.

Xem thêm  Tìm hiểu về hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ [Cập nhật 2023]

Giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là giấy tờ bắt buộc để doanh nghiệp mới thực hiện việc hoàn thuế thay cho người lao động. Do đó, các điều kiện sau đây phải được đáp ứng:

– Nội dung giấy ủy quyền.

Nội dung giấy ủy quyền không được trái với các nguyên tắc cơ bản được ghi nhận tại Điều 3 BLDS 2015 như:

+ Bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử;

+ Bảo đảm sự tự do và tự nguyện cam kết của hợp đồng;

+ Các nội dung cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp dịch vụ, không trái đạo đức xã hội;

+ Việc xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt ủy quyền được thực hiện một cách trung thực và thiện chí;

+ Sự thỏa hiệp, thỏa thuận không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác;

+ Tự chịu trách nhiệm về việc vi phạm/thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

– Mẫu giấy ủy quyền

Theo quy định pháp dịch vụ hiện hành, hình thức giấy ủy quyền có thể theo quy định của pháp dịch vụ hoặc do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, chủ đề này đã không được chỉ định chi tiết. Trên thực tế, một số trường hợp yêu cầu việc ủy ​​quyền phải bằng văn bản và một số trường hợp yêu cầu văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực.

Xem thêm  Hộ khẩu thường trú là gì? Điều kiện đăng ký hộ khẩu

Do đó, tùy từng trường hợp Giấy ủy quyền phải được công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp lý. Trường hợp ủy quyền hoàn thuế, cơ quan thuế không yêu cầu văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực.

2. Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc cuối cùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–oOo—–

NỮ BẢO LÃNH

(kỷ lục thuê bao)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (PHẦN A):

Ông/Bà: … Sinh ngày: ….

Mã số thuế: …. Phạm vi ngày: ….

Số DNI/CCCD: ….

Với ngày: …. Sản phẩm tại: …..

Địa chỉ đăng ký thường trú: ….

Nơi ở hiện nay:…..

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (PHẦN B):

Tên đơn vị: ….

Mã số thuế: ….

Địa chỉ trụ sở chính: ….

Đại diện pháp lý: …. Chức vụ: ….

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Làm việc với Cục Thuế: …. đăng ký người phụ thuộc

giảm trừ gia cảnh cho ông/bà: …..với số liệu của bà

thuộc như sau:

+ Họ và tên: …. Sinh ngày: ….

+ Mối quan hệ với người nộp thuế: ….

Với các thông tin cụ thể trên Giấy khai sinh như sau:

+ Số: …. Số sách: ….

+ Nơi đăng ký khai sinh: ….

Thời điểm bắt đầu khấu trừ: ….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA QUỸ

Từ …. tháng……năm……đến ngày…. Có thể ……

Xem thêm  Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp là gì? Ví dụ về sơ đồ tổ chức doanh nghiệp

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN NỮ

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp dịch vụ về các cam kết sau:

– Bên A chịu trách nhiệm đối với Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.

– Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải thông báo cho bên A về việc thực hiện công việc

công việc trước đó.

– Việc ký vào Giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa gạt hay ép buộc.

– Thực hiện đầy đủ, đầy đủ các thỏa thuận được xác lập trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN CHUNG

– Các bên thừa nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, ý nghĩa và hậu quả của chúng

hậu quả pháp lý của việc ký Giấy ủy quyền này.

– Hai bên đã đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản ghi trong Giấy ủy quyền và đã ký vào Giấy ủy quyền này.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày được hai bên ký.

…, ngày …. tháng …. năm ….

BÊN NHẬN QUYỀN BÊN NHẬN QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc lần cuối

Thông thường, người lao động sẽ ủy quyền cho người nộp thuế thu nhập đăng ký người phụ thuộc để quyết toán IRPF. Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc bao gồm các thông tin sau:

Xem thêm  Thủ tục giảm người phụ thuộc

– Quốc hiệu và tiêu ngữ theo quy định của văn bản hành chính chuẩn.

– Tiếp theo là tên người ủy quyền viết bằng chữ in hoa và đục lỗ:

“THƯ ỦY QUYỀN
Đăng ký để lấy số IRPF”

– Dưới đây là dữ liệu của người cho phép đăng ký NIF của thể nhân và của người cho phép đăng ký NIF của thể nhân, bao gồm các dữ liệu sau:

+ Đối với bên cho phép đăng ký mã IRPF

Ngày sinh: …

Số căn cước công dân: ….

Cơ quan cấp: …. Với ngày: …

Nơi đăng ký hộ khẩu: …

Nơi ở hiện nay: ….

Nơi làm việc hiện tại:

+ Đối với đối tượng được ủy quyền đăng ký mã số thuế trong IRPF:

Tên đơn vị:

mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đại diện pháp lý:

Chức vụ: Giám đốc

– Thời hạn ủy quyền cũng được các bên quy định cụ thể trong văn bản này,

– Ngoài ra còn có các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên hoặc các điều khoản khác theo quy định.

– Thông tin về nội dung, phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền

– Thỏa thuận về nghĩa vụ của các bên và điều kiện chung.

– Các bên ký, ghi rõ họ tên, đối với bên được ủy quyền cần đóng đơn vị theo pháp dịch vụ Việt Nam hiện hành.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Hình ảnh cấp bậc Đại úy ở một số nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765