Cách viết đơn trình báo mất giấy tờ

Khi muốn trình bày một sự việc với người có thẩm quyền đưa ra yêu cầu, văn bản phổ biến nhất là bản tường trình. Vậy mẫu trình báo mất giấy tờ, mất tiền, mất tài sản được quy định như thế nào?

Mẫu báo cáo mất xe mới nhất [Chi tiết]
Cách viết đơn trình báo mất giấy tờ

Đầu tiên. Mẫu biên bản mất tài sản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————

BẢNG TREO TƯỜNG XỬ LÝ MẤT TÀI SẢN

Kính thưa: …

Tên tôi là: …

Sinh ngày … tháng … năm … Tại: …

Công việc: …

Chứng minh nhân dân: …Cấp ngày: … Tại:…

Hộ khẩu thường trú tại số: ….đường:….đường:….

Phường (xã, thị trấn): …Quận (huyện): …

Tôi xin trình báo với cơ quan sự việc như sau:

Ngày…tháng…năm…

Tôi có thua không? một tài sản là: …

Đặc điểm nhận dạng:

Số lượng:…..

TRONG: …

Lý do mất tài sản:…

…., ngày tháng năm……

Người xin việc

nhân chứng đầu tiên
(Ký, ghi rõ họ tên)

nhân chứng thứ hai
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

2. Mẫu biên bản mất giấy tờ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢNG TREO TƯỜNG XỬ LÝ GIẤY TỜ MẤT

Kính thưa: ….

Tên tôi là: …

Ngày sinh: …/…/…

CMND/CCCD số: …. cấp ngày… tại…

Địa chỉ thường trú: …

Điện thoại: …

Tôi xin báo cáo với quý vị sự việc như sau:

Ngày…tháng…năm… Tại địa chỉ:…

Tôi bị mất các giấy tờ sau:

Con số:

Được cấp bởi cơ quan….

Phạm vi ngày:….

Lý do thua lỗ:…

Vì vậy, nay tôi làm đơn này kính trình quý cơ quan về sự việc mất giấy tờ như bên trên. Nay để phục vụ việc xin cấp lại…, tôi làm đơn này đề nghị…. xác nhận tôi đến trình báo với nội dung như trên.

tôi thề giấy tờ … nêu trên không được cầm cố, thế chấp hoặc thu giữ bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

xác nhận của cơ quan

Công an phường/xã/thị trấn

…, ngày tháng năm …

Người xin việc

3. Mẫu biên bản mất tiền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

BẢNG TREO TƯỜNG LỜI HỨA MẤT TIỀN BẠC

Kính thưa: …

Tên của tôi:…

Sinh ngày … tháng … năm … Tại: …

Công việc: …

Chứng minh nhân dân: …Cấp ngày: … Tại:…

Hộ khẩu thường trú tại số: ….đường:….đường:….

Phường (xã, thị trấn): …Quận (huyện): …

Tôi xin trình báo với cơ quan sự việc như sau:

Vào ngày…tháng…năm…

Tôi đã mất một lượng:

Viết số: ….Viết bằng chữ:…

Trong đó mệnh giá các loại tiền như sau:

1. Mệnh giá:….đồng:…tờ

2. Mệnh giá:..đồng:…tờ

3. Mệnh giá:…VND:…..ghi chú

4. Mệnh giá:…đồng:….tờ

TRONG: …

Lý do mất tài sản:…

Vì vậy, nay tôi làm đơn này kính trình quý cơ quan về sự việc mất tiền như bên trên. Nay để phục vụ cho việc xin cấp lại….Tôi làm đơn này để…. xác nhận tôi đến trình báo với nội dung như trên.

tôi thề Nội dung sự việc nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp dịch vụ về nội dung đã trình bày.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…., ngày tháng năm……

Người xin việc

nhân chứng đầu tiên
(Ký, ghi rõ họ tên)

nhân chứng thứ hai
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN
của cơ quan có thẩm quyền

4. Quy định của pháp dịch vụ về biểu mẫu báo cáo:

4.1. Về nội dung và hình thức báo cáo:

Bản tường trình là một loại văn bản được sử dụng khá nhiều trong đời sống hàng ngày khi có những sự việc xảy ra mà người dân trình báo với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, hoặc khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ai đó phải trình bày toàn bộ sự việc thì người đó phải viết một tuyên bố. Cơ quan có thẩm quyền hoặc cá nhân có trách nhiệm thông qua việc đọc báo cáo có thể hiểu đúng, nắm bắt được bản chất của sự việc giúp cho quá trình giải quyết, khắc phục hậu quả của sự cố này trở nên đúng đắn. chính xác, công bằng và dễ dàng hơn.

Mặc dù chưa có quy định cụ thể về cách thức trình bày báo cáo, tuy nhiên do đây cũng được coi là văn bản hành chính nên cũng cần đảm bảo các yêu cầu về thể thức. của một tài liệu theo quy định. Cụ thể, theo thể thức văn bản tại Điều 8, Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Cụ thể, nghị định này quy định như sau:

“Điều 8. Thể thức văn bản

1. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần của văn bản, bao gồm các thành phần chính áp dụng cho mọi loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.

2. Hình thức văn bản hành chính gồm các thành phần chính

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ.

b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

c) Số, ký hiệu của văn bản.

d) Địa điểm, thời gian ban hành văn bản.

d) Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

e) Nội dung văn bản.

g) Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

h) Con dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

i) Nơi nhận.

3. Ngoài các thành phần quy định tại khoản 2 Điều này, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác

a) Phụ lục.

b) Chỉ dẫn độ mật, mức độ khẩn cấp, chỉ dẫn về phạm vi lưu hành.

c) Chữ ký của tác giả và số lượng bản đã phát hành.

d) Địa chỉ của cơ quan, tổ chức; e-mail; thông tin điện tử; số điện thoại; số fax.

4. Hình thức văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.”

Từ quy định này ta có thể thấy báo cáo cũng cần có các phần chính sau:

Phần mở đầu: Quốc hiệu và khẩu hiệu. Phần này, người trình bày mẫu phải viết hoa quốc hiệu, tiêu ngữ và viết đúng

Thời gian, địa điểm viết báo cáo: Người trình bày viết lại vào góc bên phải của báo cáo và ghi rõ ngày, tháng, địa điểm viết báo cáo.

Tiêu đề văn bản: Phần này cũng yêu cầu viết hoa và canh giữa văn bản

Phần nội dung: Bao gồm các thông tin liên quan đến người viết tường trình như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân,… tiếp đến là các thông tin liên quan đến vụ việc. mà người đó muốn trình bày chẳng hạn như thông tin về thời gian, địa điểm, thứ tự, diễn biến và các chi tiết của sự kiện cũng như nguyên nhân của sự kiện đó. Ngoài ra, có thể có thông tin liên quan đến nhân chứng, cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc và những kiến ​​nghị của người trình bày bản tường trình, bản cam kết.

Phần ký tên: Phần này yêu cầu người lập biên bản ký và ghi rõ họ tên.

Như vậy, có thể thấy cách trình bày báo cáo cần tuân theo một khuôn mẫu nhất định. Việc trình bày theo hình thức nêu trên sẽ giúp đương sự dễ dàng nắm bắt nội dung sự việc và các thông tin liên quan để giải quyết sự việc, đồng thời mang lại cảm giác vui vẻ, thiện cảm hơn khi tiếp nhận. đơn để giải quyết sự việc. Vì vậy, khi trình bày văn bản tường trình không chỉ chú trọng vào việc kể lại sự việc mà còn phải tuân thủ cả về hình thức văn bản cũng như việc trình bày nội dung sự việc một cách ngắn gọn, súc tích và đầy đủ. đủ nhất.

4.2. Về cơ quan có thẩm quyền nhận báo cáo:

Như đã nêu ở trên, báo cáo là việc ai đó tự báo cáo về một sự kiện đã xảy ra. Hiện nay chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền nhận báo cáo. Đơn trình báo có thể dùng để trình báo sự việc đến Cơ quan Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra khi một người trình báo và yêu cầu cơ quan công an giải quyết một sự việc nào đó như: mất tài sản, mất tiền, mất giấy tờ, tai nạn, đánh nhau gây thương tích, …. Khi nhận được đơn trình báo, cơ quan điều tra có thể yêu cầu người viết đơn tường trình sự việc và cả những người có liên quan đến vụ việc phải viết tường trình. Trên thực tế, bản tường trình không chỉ dùng để trình báo sự việc với cơ quan công an, cơ quan cảnh sát điều tra mà còn có thể là người đứng đầu cơ quan, thủ trưởng đơn vị,… trong khu vực công. công ty, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập… khi xảy ra vụ việc, người đứng đầu hoặc người được ủy quyền giải quyết hoàn toàn có quyền yêu cầu những người có liên quan đến vụ việc giải quyết. đó viết bản tường trình sự việc. Hoặc trong môi trường học đường, giáo viên cũng có thể yêu cầu học sinh viết tường trình trình bày sự việc khi học sinh đó gây gổ, đánh nhau, vi phạm kỷ dịch vụ…

Như vậy, về việc xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo, có thể hiểu rằng, báo cáo được sử dụng khá rộng rãi và phổ biến trong đời sống, đó là biên bản dùng để trình bày lại nội dung báo cáo. nội dung vấn đề cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người được giao quyền giải quyết mà người khởi kiện yêu cầu giải quyết.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765