Cách thay đổi người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

1. Có được thay đổi người phụ thuộc không?

Căn cứ Tiết c.2 Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:

khấu trừ

Các khoản giảm trừ hướng dẫn tại Điều này là các khoản giảm trừ được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.4) Mỗi ​​người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần cho mỗi người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có cùng người phụ thuộc cùng nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận đăng ký giảm trừ gia cảnh cho một người nộp thuế.

Như vậy, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần cho một người nộp thuế và không được chuyển người phụ thuộc cho người khác trong năm tính thuế bất kể người phụ thuộc đó có đủ điều kiện là người phụ thuộc hay không. Người nộp thuế cần đợi đến cuối năm tính thuế mới được chuyển người phụ thuộc.

2. Thủ tục thay đổi người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Sau khi kết thúc năm tính thuế, người nộp thuế làm thủ tục thay đổi người phụ thuộc. Việc thay đổi người phụ thuộc được quy định tại Tiết h.2 Điểm h Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể:

Khi có sự thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế kê khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức. tổ chức trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Nơi nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình cho cơ quan thuế để thanh tra, kiểm tra thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (kể cả trường hợp thay đổi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên mà người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì không được giảm trừ người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765