Cách đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Bước 1: Liệt kê người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Sau khi Người lao động đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên trang cá nhân, bộ phận Nhân sự sẽ tiếp nhận thông tin để xác minh và lập danh sách người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh như sau:

trong hệ thống con Lương. Phần Thuếlựa chọn đăng ký thuê bao.

Thực hiện thu nhập cá nhân của người lao động 1

Chương trình sẽ hiển thị danh sách người phụ thuộc do Người lao động đăng ký.

Cán bộ kiểm tra hồ sơ.
kiểm tra có liên quan, sau đó xác nhận kiểm tra trong phần mềm bằng cách:

Chọn nhân viên bán hàng mà bạn muốn xác nhận (có thể chọn nhiều nhân viên bán hàng cùng lúc bằng cách giữ phím.) Điều khiển và nhấp vào thêm phụ thuộc)

Nhấp chuột phải, chọn Đã kiểm tra.

Dang%20ky%20people%20phu%20thuoc%202

Trường hợp sau khi xác minh và phát hiện thông tin không chính xác, HR có thể nhấn Sắp xếp để cập nhật chính xác.

Ghi chú: Trường hợp NLĐ không đăng ký người phụ thuộc trên trang cá nhân mà nhờ HR thực hiện hộ thì HR thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chọn người thân đã khai báo trong tab Gia đình từ hồ sơ của nhân viên đến người phụ thuộc của nhân viên.

  • Nhấn Lựa chọn.
  • Chọn nhân viên muốn đăng ký người phụ thuộc, nhấn Kế tiếp.
  • Chọn người thân là người phụ thuộc của người lao động.
  • Nhấn Kết thúc. Chương trình sẽ lấy thông tin của người phụ thuộc được chọn trong danh sách người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

Thu nhập cá nhân hiện đang hạch toán là nhân viên 01

Trường hợp 2: Thông tin tự kê khai người phụ thuộc cho người lao động.

  • Nhấn Hơn nữa.
  • Khai báo thông tin người phụ thuộc.
  • Nhấn Cửa hàng. Chương trình sẽ lấy thông tin của người phụ thuộc kê khai trong danh sách người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh

Thu nhập cá nhân của nhân viên đang đăng ký 03

CBNV có thể cài đặt Nhắc nhở để khi CBNV có người phụ thuộc sắp hết hạn hoặc hết thời gian giảm trừ, chương trình sẽ hiển thị thông báo cho CBNV trên màn hình nhắc nhở ngoài desktop, giúp CBNV cập nhật kịp thời các khoản phụ thuộc. gia đình. khấu trừ cho người lao động kịp thời.

Bước 2: Nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Cán bộ có thể nộp trực tiếp hồ sơ cho cơ quan thuế qua website của Tổng cục Thuế hoặc in ra để nộp.

Để xuất bảng kê người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh sang tệp linh hoạt hoặc in ra, HR thực hiện như sau:

Nhấn InMẫu 20-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của thể nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (TT95)

DK%20NPT%201

Chọn nhân viên cần gửi hồ sơ đăng ký.

Nhấn Chấp nhận.

DK%20NPT%202

In tuyên bố.

DK%20NPT%203

Ghi chú: Chỉ những người phụ thuộc có trạng thái Đã kiểm tra vừa đến phần tuyên bố.

Bước 3: Cập nhật thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh vào hồ sơ nhân viên

Chương trình có tiện ích cho phép cập nhật thông tin người phụ thuộc vào danh sách đăng ký người phụ thuộc sau khi đã được bộ phận Nhân sự rà soát tại tab Gia đình trong hồ sơ nhân viên để đảm bảo thông tin gia đình trong hồ sơ nhân viên được cập nhật chính xác và tiết kiệm thời gian.

Bên trên Danh sách người phụ thuộc giảm trừ gia cảnhchọn nhân viên muốn cập nhật vào hồ sơ nhân viên (có thể chọn nhiều nhân viên cùng lúc bằng cách nhấn giữ phím Điều khiển và nhấp vào thêm người phụ thuộc).

Nhấn Cập nhật.

Dang%20ky%20people%20phu%20thuoc%204

Nhấn chương trình sẽ cập nhật thông tin người phụ thuộc vào tab Gia đình trong hồ sơ nhân viên.

Ghi chú: Chỉ những người phụ thuộc có trạng thái Đã kiểm tra Hồ sơ nhân viên được cập nhật gần đây.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765