Cách đăng ký hồ sơ người phụ thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

[01] kỳ tính thuế[1]: Ngày tháng năm…

[02] Lần đầu tiên[2]: [03] thêm vào[3]:….

[04] Họ và tên người nộp thuế[4]:………………………………………………………

[05] mã số thuế[5]:

[06] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc[6]:……………………………………………………………………………………………….

[07] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân nộp thuế/Cơ quan quản lý)[7]:……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

[08] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập[8]: z86MD28cAAAAABJRU5ErkJggg==

STT Họ và tên người phụ thuộc[9] Mã số thuế cho người phụ thuộc[10] Thông tin phụ thuộc tài liệu Ngày sinh của người phụ thuộc Quan hệ người nộp thuế Thời gian bắt đầu khấu trừ[11]

(Có thể)

Kết thúc khấu trừ.[12]

(Có thể)

Loại tài liệu: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS (trường hợp không có MST NPT)[13] số lượng giấy tờ
[09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
Đầu tiên
2

Tôi cam đoan nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp dịch vụ về nội dung kê khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ TÀI CHÍNH

Tên và họ: ……………………..

Số chứng chỉ hành nghề:…………

…, phía bắcngày tháng năm……..

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Chữ ký)có thì ghi rõ họ tên; tiêu đề và con dấunếu có)/Ký điện tử)

[1] Điền các thông tin: ngày, tháng, năm của kỳ tính thuế.

[2] Đánh dấu X và một ô trống, nếu bạn khai thuế lần đầu trong một kỳ tính thuế.

[3] Chỉ khai khi đăng ký bổ sung người phụ thuộc: Người khai đăng ký người phụ thuộc phải ghi rõ số lần đăng ký bổ sung.

[4] Điền đầy đủ họ và tên của người nộp thuế – người đang làm Sổ đăng ký người phụ thuộc để hưởng khấu trừ IRPF.

[5] Điền mã số thuế của cá nhân đăng ký người phụ thuộc.

[6] Điền đầy đủ thông tin nơi nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc.

[7] Họ và tên tổ chức trả thu nhập cho người đăng ký người phụ thuộc.

[8] Khai đầy đủ các thông tin liên quan đến mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân đăng ký người phụ thuộc.

[9] Điền đầy đủ họ và tên của người phụ thuộc.

[10] Điền mã số thuế của người phụ thuộc (nếu có).

[11] Điền thông tin về thời điểm bắt đầu khấu trừ người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế thay đổi tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ người phụ thuộc hoặc thay đổi người nộp thuế tính giảm trừ người phụ thuộc thì khai báo khái niệm này là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức đó hoặc ngày thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc. người phụ thuộc vào người nộp thuế đó. Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của kỳ trước năm hiện tại do quyết toán lại các năm trước thì chỉ tiêu này được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tương ứng với năm trước liền kề quyết toán của năm hiện tại. . .

[12] Điền thông tin về thời điểm kết thúc giảm trừ người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định được thời điểm kết thúc tính giảm trừ cho người phụ thuộc thì để trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời gian hoàn thành việc giảm trừ người phụ thuộc (kể cả trường hợp đã kê khai hoặc bỏ trống mục này) thì người nộp thuế phải khai bổ sung Tờ khai đăng ký người phụ thuộc để cập nhật lại. thời điểm thực tế kết thúc khấu trừ người phụ thuộc.

[13] Điền đầy đủ TÊN hồ sơ: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, nếu người phụ thuộc không có CMND hoặc thẻ căn cước công dân thì điền vào giấy khai sinh.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765