Các hình học đơn giản không thể đăng ký bảo hộ thương hiệu

Kế Toán Hà Nội: Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ hoặc hình ảnh có mầu sắc

Nhãn hiệu phải là một dấu hiệu có thể nhìn thấy được, được biểu thị bằng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của chúng. Ngoài ra, nhãn hiệu có thể có mầu sắc để tạo điểm nhận dạng riêng biệt.

2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác

Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với các hàng hóa, dịch vụ khác trên thị trường. Điều này giúp người tiêu dùng nhận ra và chọn lựa sản phẩm hoặc dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Nhãn hiệu, dưới dạng hình học, có thể được bảo hộ theo pháp luật. Tuy nhiên, để được bảo hộ, nhãn hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Điểm a khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

“2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

…”

Hình học đơn giản trong nhãn hiệu

Theo quy định này, nhãn hiệu chứa hình học đơn giản không đáp ứng được điều kiện bảo hộ của pháp luật. Việc sử dụng các hình học đơn giản trên nhãn hiệu làm cho nó khó thu hút sự chú ý của người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại.

Do đó, khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ sử dụng hình học đơn giản có thể dẫn đến việc từ chối cấp Văn bằng bảo hộ bởi Cục Sở hữu trí tuệ. Thời gian chờ để nhận được Văn bằng bảo hộ khá lâu (khoảng một năm), do đó để tiết kiệm thời gian, chủ sở hữu nên tạo ra nhãn hiệu kết hợp hình học với chữ, số hoặc kết hợp các loại hình học khác nhau có màu sắc đặc biệt, để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và có khả năng phân biệt với các hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Một số hình học đơn giản

Theo bài viết trên đây, chúng tôi đã giới thiệu về những hình học đơn giản không thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Nếu quý vị có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với Công ty Luật Gia Khang để được tư vấn chi tiết và nhanh nhất.

Câu hỏi thường gặp

  • 1. Nhãn hiệu được bảo hộ khi nào?
  • 2. Nhãn hiệu là gì?
  • 3. Các hình học đơn giản có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không?

Câu trả lời:

  • 1. Nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện sau: là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc; có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.
  • 2. Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng hình học có thể được pháp luật bảo hộ và được sử dụng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.
  • 3. Các hình học đơn giản không thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật. Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nên sáng tạo hình học kết hợp với chữ, số hoặc kết hợp các loại hình học với nhau có màu sắc để nó trở nên đặc biệt có thể thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và có khả năng phân biệt với các hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765