Các bước báo giảm BHXH cho người lao động trên phần mềm EFY

Rate this post

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHO NHÂN VIÊN PHẦN MỀM EFY

Các bước báo giảm BHXH cho người lao động trên phần mềm EFY

Lưu ý: Các bước để báo cáo việc cắt giảm An Sinh Xã Hội dưới đây là:đối với nhóm đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, giao diện người dùng, bảo hiểm tai nạn lao động, BNN

Bước 1: Đơn vị Truy cập đi đến các chương trình → lựa chọn “Tuyên bố” → “Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhấn “Để tuyên bố”.

1(2)

Sau khi thực hiện tuyên bố, chuyển sang trang tính “NHÀ D02-LT” để khai báo giảm lao động.

600Gi%E1%BA%A3m(1)

Bước 2: Trong tệp tờ khai, đơn vị “chọn lọc một hoặc nhiều NGƯỜI LAO ĐỘNGtrong danh sách bên trái → lựa chọn “giảm bớt công việc”.

Ghi chú: Nếu thông tin nhân viên không có trong danh sách, đơn vị nhấn trên dấu hiệu + góc trên bên trái cho hơn nữa thông tin → Điền đầy đủ thông tin vào ô có dấu sao đỏ → nhấn Ghi chép →Chèn tên nhân viên → lựa chọn “giảm bớt công việc”.

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg

Bước 3: trong bảng kê khai (mẫu D02-LT), Đơn vị điền đầy đủ thông tin vào các ô màu đỏ.

3 lần kê khai báo giảm BHXH

Thời điểm kê khai, báo giảm mức đóng BHXH bao gồm 03 thời điểm sau:

TRƯỜNG HỢP 1: Đơn vị “thông báo cắt giảm an sinh xã hội trước tháng xuất hiện”

Chẳng hạn, với các gói GH (giảm hẳn), KL (Không hưởng lương), OF (Nghỉ ốm)… sẽ không bị chậm đóng BHYT.

– Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng đơn vị bắt đầu báo giảm lao động

Xem thêm  Cách tra cứu thông báo đăng ký người phụ thuộc

– Cột (25) Phương án: Chọn phương án giảm theo trường hợp giảm ở đơn vị.

– Cột (27.1) Số: Ghi số Nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển đổi công việc/Nghỉ hưu.

– Cột (27.2) Ngày ký: Ghi ngày ký nghị quyết chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển công việc/Nghỉ hưu.

Lưu ý 1: Đối với hồ sơ báo giảm đóng BHXH cho người lao động nghỉ thai sản, đơn vị phải ghi rõ vào cột (28) các nội dung ghi chú như sau: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm… Ngày sinh/tháng/năm (Nếu không sinh con đã được sinh ra chưa) viết không được sinh ra).

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/1685773473_488_Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg
Lưu ý 2: Riêng các đơn vị trực thuộc vị trí Hà Nội bây giờ hãy nhập hướng dẫn như sau:

– CŨĐẾN (24.1) Tháng năm bắt đầu bằng một tháng Đơn vị bắt đầu muốn cắt giảm nhân sự

– Cột (24.2) cuối tháng là tháng muốn báo giảm.

BỆNH HOA HỒNG: Kỳ báo cáo tháng 6 năm 2021, đơn vị muốn báo cáo cắt giảm nhân lực trước tháng 7 năm 2021, đơn vị đầy đủĐẾN (24.1) bây giờ là tháng 07/2021

– Cột (24.2) là 07/2021

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/1685773473_47_Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg

Đơn vị Các bạn chú ý nhập theo hướng dẫn của cán bộ BHXH huyện quản lý đơn vị yêu cầu cục bộ Hà Nội.

Đơn vị điền đầy đủ các thông tin vào các ô màu đỏ của phần mềm. ‘Ghi lại’ → nhấn “Tờ khai xuất khẩu” → kết nối cks “Gửi tuyên bố”

TRƯỜNG HỢP 2: Đơn vị “Báo giảm BHXH tháng sinh

Ví dụ tùy chọn TS (Nghỉ thai sản).

Xin lưu ý rằng đối với các lựa chọn như GH (giảm hoàn toàn), KL (không lương), OF (nghỉ ốm), bạn sẽ bị truy thu bảo hiểm y tế.

Xem thêm  Cách xác minh đăng ký người phụ thuộc

Phần I-1: Bảo hiểm Y tế:

– Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại khai báo yêu cầu

– Cột (24.2) Tháng, năm hoàn thành: là tháng hiện tại khai báo yêu cầu

Mục II-1: Lao động:

– Cột (24.2) Tháng, cuối năm: là tháng đơn vị bắt đầu báo giảm lao động (tháng hiện tại lập hồ sơ khai báo)

– Cột (25) Phương án: Chọn phương án giảm theo trường hợp giảm ở đơn vị.

– Cột (27.1) Số: Ghi số Nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển đổi công việc/Nghỉ hưu.

– Cột (27.2) Ngày ký: Ghi ngày ký nghị quyết chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển công việc/Nghỉ hưu.

Lưu ý 1: Đối với hồ sơ báo giảm chế độ thai sản, đơn vị ghi rõ vào cột ghi chú: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm… Ngày sinh/tháng/năm (Nếu không sinh thì ghi do sinh).

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/1685773474_86_Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg

Lưu ý 2: Riêng các đơn vị trực thuộc vị trí Hà Nội bây giờ hãy nhập hướng dẫn như sau:

Phần I-1: Bảo hiểm Y tế:

– Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại khai báo hồ sơ.

– Cột (24.2) Tháng, năm hoàn thành: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

Mục II-1 Lao động:

– CŨĐẾN (24.1) Tháng năm bắt đầu bằng một tháng Đơn vị bắt đầu muốn báo giảm nhân viên.

– Cột (24.2) tháng kết thúc năm là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

– Cột (25) Phương án: Chọn phương án giảm theo trường hợp giảm ở đơn vị.

– Cột (27.1) Số: Ghi số Nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển đổi công việc/Nghỉ hưu.

– Cột (27.2) Ngày ký: Ghi ngày ký nghị quyết chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển công việc/Nghỉ hưu.

Xem thêm  Người nước ngoài có được đăng ký tạm trú không?

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/1685773474_986_Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg

Đơn vị chú ý nhập Báo cáo giảm an sinh xã hội dưới sự chỉ đạo của cán bộ BHXH huyện quản lý đơn vị yêu cầu cục bộ Hà Nội.

Đơn vị điền đầy đủ các thông tin vào các ô màu đỏ của phần mềm. ‘Ghi lại’ → nhấn “Tờ khai xuất khẩu” → cĐưa CKS vào máy ép “Gửi tuyên bố”

TRƯỜNG HỢP 3: Đơn vị ‘Báo cáo giảm an sinh xã hội Trì hoãn từ 1 tháng trở lên

Trong trường hợp này, thiết bị sẽ là “bảo hiểm y tế bị trì hoãn Cho đến thời điểm hiện tại, hãy ghi lại và đứng dậy.”Danh mục hồ sơ D01-TS

Phần I-1: Bảo hiểm Y tế:

– Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại khai báo hồ sơ.

– Cột (24.2) Tháng, năm hoàn thành: là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.
Mục II-1: Lao động:

– Cột (24.2) Tháng, năm kết thúc: là tháng đơn vị bắt đầu báo giảm lao động

– Cột (25) Phương án: Lựa chọn phương án giảm theo trường hợp giảm

– Cột (27.1) Số: Ghi số Nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển đổi công việc/Nghỉ hưu.

– Cột (27.2) Ngày ký: Ghi ngày ký nghị quyết chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển công việc/Nghỉ hưu.

Lưu ý 1: Đối với hồ sơ báo giảm chế độ thai sản, đơn vị ghi rõ vào cột ghi chú: Nghỉ thai sản từ ngày/tháng/năm… Ngày sinh/tháng/năm (Nếu chưa sinh ghi là sinh).

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/1685773474_829_Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg

Lưu ý 2: Đặc biệt, các đơn vị lập hồ sơ báo giảm BHXH theo chế độ vị trí Hà Nội bây giờ hãy nhập hướng dẫn như sau:

Phần I-1: Bảo hiểm Y tế:

– Cột (24.1) Tháng, năm bắt đầu: là tháng hiện tại khai báo hồ sơ.

Xem thêm  Quy trình xét nghiệm tiêm glucose 5 .

– Cột (24.2) Tháng, năm hoàn thành: là tháng hiện tại khai báo yêu cầu

Mục II-1 Lao động:

– CŨĐẾN (24.1) Tháng năm bắt đầu bằng một tháng Đơn vị bắt đầu muốn báo giảm nhân viên.

– Cột (24.2) tháng kết thúc năm là tháng hiện tại kê khai hồ sơ.

– Cột (25) Options: Lựa chọn phương án giảm theo trường hợp giảm.

– Cột (27.1) Số: Ghi số Nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển đổi công việc/Nghỉ hưu.

– Cột (27.2) Ngày ký: Ghi ngày ký nghị quyết chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển công việc/Nghỉ hưu.

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/1685773474_882_Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg

Đơn vị chú ý nhập Báo cáo giảm an sinh xã hội dưới sự chỉ đạo của cán bộ BHXH huyện quản lý đơn vị yêu cầu cục bộ Hà Nội.

Danh mục hồ sơ D01-TS:

Dòng 1:

– Cột (5) Tên loại văn bản:

1, Hồ sơ báo giảm → khai quyết định chấm dứt hợp đồng lao động/Chuyển đổi công việc/Nghỉ hưu

2, Hồ sơ giảm chế độ thai sản, nghỉ ốm đau → giấy khai sinh/giấy chứng sinh của con (sản phụ): Giấy ra viện (Ốm)

– Cột (6) Số văn bản: Số loại văn bản ghi tại cột (5)

– Cột (7) Ngày cấp:Ngày phát hành của tài liệu trước đó

– Cột (8) Ngày hiệu lực: Ngày có hiệu lực của tài liệu trước đó

– Cột (9) Cơ quan ban hành: Cơ quan ban hành văn bản

– Cột (10) Trích yếu văn bản: là tên kiểu văn bản

– Cột (11) Trích yếu nội dung cần đánh giá: “Giảm Nguyễn Thị B,…. Nghỉ ngơi từ tháng 5…”

Dòng 2:

– Cột (7) Ngày cấp: Là ngày phát hành bảng chấm công (có thông báo bảng chấm công hàng tháng giảm muộn)

Xem thêm  Quy trình đánh giá việc tuân thủ pháp TNHH về an toàn, vệ sinh lao động

– CŨa(8) Ngày hiệu lực của văn bản: Bảng lương có hiệu lực từ ngày nào không (hàng tháng bị giảm lương chậm)

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/1685773474_423_Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg

– Đơn vị điền đầy đủ thông tin vào các ô màu đỏ trong phần mềm ‘Ghi lại’ →nhấn “Tờ khai xuất khẩu” →kết nối cks “Nộp tờ khai”

https://ketoanhn.com/wp-content/uploads/2023/06/1685773474_294_Cac-buoc-bao-giam-BHXH-cho-nguoi-lao-dong-tren.jpeg

Trên đây là các bước báo giảm BHXH cho người lao động trên phần mềm EFY-eBHXH và lập hồ sơ báo giảm BHXH 3 lần và các quy định cụ thể. Các đơn vị lưu ý thực hiện đúng, đủ các bước theo quy định.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *