Cá nhân hủy hoại tài sản nhà nước phải bồi thường như thế nào?

1. Từ bao nhiêu tuổi thì cá nhân phải bồi thường thiệt hại do hành vi hủy hoại tài sản của mình gây ra?

phá hoại tài sản nhà nước
phá hoại tài sản nhà nước

Căn cứ Điều 586 Bộ dịch vụ Dân sự 2015 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau:

“Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

  1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự mình bồi thường.
  2. Nếu người dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha hoặc mẹ của người đó chưa đủ mười lăm tuổi thì cha hoặc mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường và con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường cho phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ dịch vụ này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha hoặc mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản riêng của mình.

  1. Trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường. thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; Nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.”

Theo quy định của pháp dịch vụ nêu trên thì người từ đủ 18 tuổi trở lên phải bồi thường thiệt hại về tài sản của người khác.

2. Cá nhân phá hoại tài sản của cơ quan nhà nước phải bồi thường như thế nào?

Căn cứ Điều 585 Bộ dịch vụ Dân sự 2015 nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

  1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường đầy đủ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, hiện vật hoặc theo công việc, hình thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp dịch vụ có quy định khác.
  2. Người có trách nhiệm bồi thường có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
  3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị vi phạm, bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
  4. Khi bên bị vi phạm có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không có quyền được bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
  5. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết và hợp lý để ngăn chặn hoặc hạn chế thiệt hại cho mình.

Như vậy, đối với hành vi hủy hoại tài sản của cơ quan nhà nước thì người vi phạm phải bồi thường đầy đủ, kịp thời.

Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, hiện vật hoặc theo công việc, hình thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp dịch vụ có quy định khác.

Người có trách nhiệm bồi thường có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765