Biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đứng tên ai?

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp sẽ ngừng sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (IRP) bằng giấy và chuyển sang chứng từ điện tử. Thời điểm xuất khẩu là thời điểm tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

th?id=OIP

Tuy nhiên, theo quy định tại tiểu mục a khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC liên quan đến thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân nộp thuế phải thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này. chứng từ khấu trừ. theo yêu cầu của người được chọn. Trong trường hợp thể nhân ủy quyền hoàn thành thuế, biên lai khấu trừ sẽ không được cấp.
Ông Nguyễn Bình Tuấn hỏi, trong tháng phát sinh thu nhập tiền lương, tiền lương của nhân viên Công ty ông có phải lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN không? Cục thuế TP. Hà Nội trả lời câu hỏi này như sau:

Theo Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế và chứng từ:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

… 2. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, cá nhân nộp thuế đối với thu nhập đã khấu trừ theo quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trong trường hợp thể nhân ủy quyền hoàn thành thuế, biên lai khấu trừ sẽ không được cấp. b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp đặc biệt sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng làm việc hoặc ký hợp đồng làm việc dưới ba (03) tháng: Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan chi trả thu nhập, cá nhân thực hiện khấu trừ. xác nhận từng lần khấu trừ hoặc xác nhận khấu trừ đối với nhiều lần khấu trừ trong kỳ tính thuế.
Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với Công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo định kỳ hàng tháng từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014. Thu nhập của ông Q do Công ty trả. Số tiền phải trả hàng tháng là 3 triệu đồng. . Trong trường hợp này, ông Q có thể yêu cầu công ty lập chứng từ khấu trừ thuế theo tháng hoặc lập chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2013 và chứng từ cho giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2013, tháng 01 đến tháng 4 năm 2014.
b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: Doanh nghiệp, cơ quan chi trả cá nhân chỉ cung cấp cho cá nhân chứng từ khấu trừ trong kỳ tính thuế. Ví dụ 16: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9 năm 2013 đến hết tháng 8 năm 2014) với Công ty Y. Trường hợp này Ông R làm thủ tục chấm dứt thuế trực tiếp với cơ quan thuế và đề nghị Công ty để lập chứng từ khấu trừ thuế, Công ty sẽ lập chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2013 và chứng từ cho khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến hết tháng 8/2014”.
Theo quy định nêu trên, trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng làm việc dưới 03 tháng thì có quyền yêu cầu tổ chức, đại lý thu hộ cấp Giấy xác nhận hợp đồng lao động. Chứng từ khấu trừ từng lần khấu trừ thuế. Khấu trừ hoặc cấp tờ khai khấu trừ khấu trừ nhiều lần trong kỳ tính thuế.
Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì cơ quan chi trả hoặc cá nhân chỉ cung cấp các chứng từ chứng minh đã khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế. Trong trường hợp thể nhân ủy quyền hoàn thành thuế, biên lai khấu trừ sẽ không được cấp. Đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, đối chiếu với các quy định pháp TNHH nêu trên để thực hiện theo quy định./.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765