Biên giới quốc gia trên biển là gì?

Rate this post

1. Biên giới quốc gia trên biển là gì?

1.1. Biên giới quốc gia là gì?

Theo Điều 3, Nghị định 140/2004/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của TNHH Biên giới quốc gia, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt phẳng dọc theo đường đó. xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển, lòng biển và vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đó:

Đường biên giới quốc gia quy định trên bao gồm biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển.

Mặt đứng bao gồm mặt phẳng dọc biên giới quốc gia trên bộ, biên giới quốc gia trên biển xuống đất và lên trời.

Biên giới quốc gia bao gồm: biên giới trên đất liền, biên giới trên biển, biên giới trên không và biên giới trong lòng đất

– Biên giới trên đất liền: là đường biên giới được xác định trên bộ, trên sông, hồ, kênh, rạch, vùng biển nội địa… Đường biên giới chung trên đất liền được quy định trong điều ước quốc tế giữa các nước có liên quan (trừ biên giới trên đất liền). một số trường hợp ngoại lệ) và một số điều ước quốc tế đặc biệt hoặc quyết định của cơ quan tài phán quốc tế theo thỏa thuận của bên liên quan.

Xem thêm  Các bước báo giảm BHXH cho người lao động trên phần mềm EFY

Biên giới biển: là đường được vẽ để phân định lãnh hải của một quốc gia với vùng biển liền kề mà quốc gia ven biển có chủ quyền hoặc với nội thủy hoặc lãnh hải của quốc gia khác có bờ biển đối diện hoặc liền kề. bờ biển nước này.

– Biên giới trên không và dưới lòng đất: được pháp TNHH quốc tế thừa nhận chung dưới hình thức tập quán quốc tế trên cơ sở biên giới trên đất liền và trên biển. Tuân thủ các biên giới này là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các quốc gia.

1.2. Biên giới quốc gia trên biển là gì?

Theo quy định tại Điều 11 TNHH Biển Việt Nam 2012, đường biên giới quốc gia trên biển về cơ bản được hiểu là ranh giới phía ngoài của lãnh hải. Ngoài ra, Điều 2 Công ước của Liên hợp quốc về TNHH Biển 1982 quy định: “Chủ quyền của quốc gia ven biển mở rộng ra ngoài lãnh thổ và nội thủy của mình đến một khu vực tiếp liền với chúng, gọi là lãnh hải và có chiều rộng không vượt quá 12 hải lý”.

Như vậy, đường biên giới quốc gia trên biển được xác định là một bộ phận của biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường có mặt đứng xác định lãnh thổ từ biển đến đất liền và vùng trời Việt Nam xác định dựa trên đất liền, các đảo và quần đảo. . Theo quy định của pháp TNHH hiện hành, biên giới của quốc gia ven biển được hoạch định và đánh dấu cụ thể bằng tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài của lãnh hải của đất liền, lãnh hải của các đảo và lãnh hải của đất liền. của quần đảo. của Việt Nam được xác định cụ thể theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về TNHH Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước có liên quan.

Xem thêm  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để làm gì?

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765