Bảo Hiểm Sức Khỏe – Những Lưu Ý Cho Người Lao Động Và Quy Định Mới 2018

Rate this post

Theo Luật Bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm sức khỏe là một loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nhà nước tổ chức bảo hiểm y tế bao gồm những người, cá nhân và tổ chức có liên quan. Bảo hiểm y tế công cộng không vì lợi nhuận như bảo hiểm tư nhân. Vậy người lao động cần lưu ý gì về BHYT và BHYT năm 2018 có những cập nhật, đổi mới như thế nào?

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Bảo hiểm y tế (BHYT) là loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở Việt Nam, bảo hiểm y tế là loại hình phi lợi nhuận, do nhà nước tổ chức và cấu trúc nhằm phục vụ và bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người có trách nhiệm tham gia theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Tham gia BHYT cho người lao động như thế nào?

Tham gia BHYT cho người lao động

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động 2012:
“Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
1. Người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, pháp luật về bảo hiểm y tế.
Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác cho người lao động.”
Như vậy, theo quy định trên thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014
“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động)”
Bên cạnh đó, căn cứ Điều 30 Quyết định 595/QĐ-XH ngày 14/04/2017 quy định:
“Điều 30. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
1. Cấp mới: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT:
2.1. Trường hợp không thay đổi thông tin: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định;
2.2. Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Như vậy, theo quy định trên thì người lao động là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Thời gian cấp thẻ BHYT cho người lao động tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bảo hiểm sức khỏe cho người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

Mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động được hưởng

  • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức quy định của Chính phủ và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;
  • 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên và số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp đi khám chữa bệnh trái tuyến;
  • 80% chi phí điều trị thuộc danh mục được hưởng BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến nhưng không thuộc 2 trường hợp trên hoặc đi cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào;

Đối với trường hợp đi nhầm đường

  • trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương là 32% chi phí điều trị nội trú;
  • trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh là 48% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trên phạm vi toàn quốc;
  • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2016.

Không đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, bị phạt thế nào?

Theo khoản 3 Điều 49 Luật BHYT, việc xử lý vi phạm khi người sử dụng lao động không đóng hoặc đóng không đủ BHYT cho người lao động như sau:
“3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì bị xử lý như sau:
a) Trả đủ số tiền chưa trả và trả lãi bằng hai lần lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền và thời gian chậm trả; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động. trách nhiệm đóng BHYT nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ BHYT;
b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, quyền lợi tham gia BHYT mà người lao động đã đóng trong thời gian chưa có thẻ BHYT.”
Như vậy, theo quy định trên thì công ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

Quy định mới về BHYT từ 01/12/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực từ ngày 1/12/2018. Theo đó, có 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám bệnh và chi phí điều trị.
Quyền lợi của người bệnh được mở rộng hơn rất nhiều như vẫn được thanh toán BHYT nếu cơ sở điều trị gửi mẫu xét nghiệm đi nơi khác, nếu chuyển bệnh viện khác điều trị, thẻ BHYT hết hạn khi đang điều trị. giữa điều trị. .
Nghị định 146 cũng bổ sung nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ tham gia BHYT; nhóm tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình; nhóm do người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế. Các quy định này bảo đảm công bằng trong việc thực hiện chính sách ưu đãi xã hội, không bỏ sót đối tượng tham gia BHYT, góp phần tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT.
Một quy định nổi bật của Nghị định 146 là thay vì khống chế tỷ lệ khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế dưới 20% thì nay giao quỹ khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh. Nhờ đó, người dân có thể khám, làm xét nghiệm ngay tại cơ sở y tế xã; nhất là bệnh nhân mắc bệnh mạn tính sẽ yên tâm điều trị gần nơi cư trú; tiết kiệm công sức, tiền bạc và thời gian.


Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích về BHYT cho người lao động cũng như cập nhật những quy định mới về BHYT năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765