Báo cáo theo dõi thực thi pháp TNHH [Cập Nhật 2023]

Rate this post

Thời điểm báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp TNHH trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung báo cáo công tác giám sát của lực lượng trật tự. Chúng tôi mời bạn tiếp tục đọc.

Báo cáo theo dõi thực thi pháp luật [cập Nhật 2023]

Báo cáo theo dõi thực thi pháp TNHH [Cập Nhật 2023]

1. Việc rà soát, đánh giá, quản lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định việc xem xét, đánh giá, xử lý kết quả theo dõi tình hình áp dụng pháp TNHH trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước như sau:

– Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, nghiên cứu tình hình thi hành pháp TNHH và các nguồn thông tin khác, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, đánh giá pháp TNHH. tình hình thi hành pháp TNHH và tổng hợp vào báo cáo theo dõi thi hành pháp TNHH hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai các hoạt động xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền quản lý theo thẩm quyền. đến năng lực của bạn. tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 59/2012/NĐ-CP, khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2020/NĐ-CP.

Xem thêm  Cách tính thuế thu nhập trên bảng lương

2. Thời điểm báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp TNHH trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước?

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định như sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban phổ biến các cấp phải báo cáo công tác theo dõi việc áp dụng pháp TNHH trong các trường hợp sau đây:

– Báo cáo công tác theo dõi tình hình áp dụng pháp TNHH hàng năm. Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư 04/2021/TT-BTP.

– Báo cáo về việc xử lý kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp TNHH. Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư 04/2021/TT-BTP.

– Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về tình hình thi hành pháp TNHH. Nội dung báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

3. Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định việc phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện như sau:

– Các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH thông qua các hoạt động sau:

Xem thêm  Những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023

+ Cung cấp thông tin, tài liệu bằng văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thi hành pháp TNHH theo yêu cầu của cơ quan chủ trì kiểm soát tình hình thi hành pháp TNHH.

+ Cử người đại diện tham gia các hoạt động theo dõi thi hành pháp TNHH quy định tại Điều 12, 13, 14 Nghị định 59/2012/NĐ-CP và khoản 4, 5 Điều 1 Nghị định 32/2020/NĐ-CP theo yêu cầu của cơ quan phụ trách công tác theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH.

+ Các hoạt động phối hợp khác phù hợp với quy định của pháp TNHH.

– Căn cứ vào tình hình thực tế, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH của các bộ, ngành địa phương.

Nội dung Quy chế phối hợp trong công tác giám sát của các cơ quan bảo vệ pháp TNHH xác định rõ nguyên tắc, nội dung, hoạt động phối hợp; trách nhiệm phối hợp; quyền, nghĩa vụ của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH.

4. Cách tiến hành điều tra, nghiên cứu tình hình thi hành pháp TNHH trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước?

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BTP quy định việc điều tra, khảo sát tình hình áp dụng pháp TNHH trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước như sau:

Xem thêm  Hướng dẫn lập sổ sách kế toán khi giải thể công ty

Điều tra, nghiên cứu tình hình thi hành pháp TNHH của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp để phục vụ việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp TNHH. Hoạt động điều tra, giám định được thực hiện theo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp TNHH khi có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có nghĩa vụ pháp TNHH.

Việc điều tra, khảo sát tình hình áp dụng pháp TNHH sẽ được thực hiện theo quy định tại các điều 7, 8, 9 và 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

– Các nội dung chính cần điều tra, khảo sát:

+ Tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc thi hành pháp TNHH trong lĩnh vực được chọn nghiên cứu, khảo sát.

+ Các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực được lựa chọn nghiên cứu, khảo sát.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tiến hành điều tra, khảo sát thông qua khảo sát, tọa đàm, hội thảo, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác.

Căn cứ vào yêu cầu của công tác rà soát, đánh giá việc thi hành pháp TNHH, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp huy động cộng tác viên tham gia hoạt động rà soát, đánh giá.

Xem thêm  Làm quen với cục quản lý chất lượng của bộ giáo dục [2023]

Trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc để tìm hiểu thêm về Báo cáo theo dõi thi hành pháp TNHH. Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý nào liên quan đến quá trình điều tra, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765