Báo cáo tài chính GAAP của Hoa Kỳ

Các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung của Hoa Kỳ (US GAAP) là một hệ thống quy tắc và tiêu chuẩn kế toán được áp dụng rộng rãi trong việc lập báo cáo tài chính. Mục đích của US GAAP là đảm bảo tính nhất quán và minh bạch của báo cáo tài chính của mỗi tổ chức.

Báo cáo tài chính là một yêu cầu cơ bản cho tất cả các doanh nghiệp và được lập hàng tháng hoặc hàng năm. Quyết định lập báo cáo tài chính được đưa ra khi hội đồng quản trị hoặc ban giám đốc công ty quyết định thực hiện.

Khi bạn muốn xử lý công việc kinh doanh của mình, bạn cần biết cách lập báo cáo tài chính theo US GAAP để trình bày thông tin một cách tốt nhất và công bố cho công chúng. Với hơn 50 năm kinh nghiệm tư vấn cho các công ty hàng đầu, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp cho các vấn đề thường gặp trong lĩnh vực tài chính và kế toán.

Các yếu tố của Báo cáo tài chính hợp nhất GAAP của Hoa Kỳ

Khi thực hiện việc minh họa báo cáo tài chính theo US GAAP, bạn cần tuân theo các bước tương tự như IFRS. Việc không có đầy đủ thông tin chính xác có thể dẫn đến xử phạt đối với doanh nghiệp của bạn. Hãy đảm bảo bao gồm các yếu tố sau:

Báo cáo tài chính cuối kỳ

Báo cáo tài chính cuối kỳ, được gọi là bảng cân đối kế toán, đại diện cho tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Thông qua báo cáo này, có thể biết được giá trị toàn cầu của một công ty.

Tổng kết thu nhập trong kỳ

Báo cáo này sẽ thể hiện lãi hoặc lỗ trong kỳ. Tổng kết thu nhập trong kỳ sẽ bao gồm tất cả các mục thu nhập và chi phí để tính toán thu nhập ròng trong một khoảng thời gian cụ thể.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu trong kỳ

Phần này sẽ bao gồm các thay đổi vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Các thông tin này sẽ bao gồm tổng vốn, lợi nhuận giữ lại và chi trả cổ tức.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kỳ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kỳ sẽ tóm tắt sự di chuyển của tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp. Chỉ số này đo lường khả năng của công ty trong việc quản lý tiền mặt và là một chỉ số quan trọng liên quan đến khả năng thanh toán các nợ của công ty.

Các thuyết minh bao gồm phần tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các thông tin giải thích khác.

Nếu có thông tin bổ sung cần thiết để hỗ trợ các tuyên bố trước đó, phần này sẽ cung cấp cơ hội để làm như vậy. Nó cũng sẽ chỉ ra các chính sách kế toán mà công ty đã tuân theo.

GAAP: định nghĩa, nguyên tắc, lợi ích và hạn chế

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như dịch vụ thành lập công ty, đăng ký giấy phép kinh doanh, dịch vụ ly hôn, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán và dịch vụ hộ chiếu. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ và mang đến các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.

Các câu hỏi thường gặp về Các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung của Hoa Kỳ (US GAAP)

1. US GAAP được áp dụng như thế nào trong báo cáo tài chính?

US GAAP được sử dụng để đảm bảo rằng báo cáo tài chính của mỗi tổ chức là nhất quán và minh bạch.

2. Báo cáo tài chính theo US GAAP là một yêu cầu cơ bản cho doanh nghiệp?

Đúng, báo cáo tài chính theo US GAAP là một yêu cầu cơ bản để hoàn thành tất cả các doanh nghiệp. Điều này được thực hiện bất cứ khi nào hội đồng quản trị hoặc ban giám đốc của công ty bạn quyết định làm như vậy.

3. Làm thế nào để lập báo cáo tài chính theo US GAAP?

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho các vấn đề thường gặp trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Với 50 năm kinh nghiệm tư vấn cho các công ty hàng đầu, chúng tôi cung cấp các phương pháp hay nhất để lập báo cáo tài chính theo US GAAP, cả về cách trình bày và công bố thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765