Bảng lũy ​​tiến từng phần thuế thu nhập

1. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân hưởng tiền lương, tiền công theo phương pháp tính lũy tiến từng phần

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định về căn cứ tính thuế đối với cá nhân. như sau:

– Căn cứ tính thuế được xác định bằng căn cứ tính thuế quy định tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

Giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.
Mức đóng bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này.
Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư này.
– Thuế

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công được áp dụng theo chế độ thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 dịch vụ thuế TNCN, cụ thể như sau:

468

2. Cách tính thuế đối với cá nhân có tiền lương, tiền công theo phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần?

Theo Điều 3, Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi Điều 6, Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhân là tổ chức nhận tiền công, tiền công theo quy định. Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phần như sau:

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công là loại thuế tính đầy đủ trên mức thu nhập. Số thuế phải nộp đối với từng khung thu nhập bằng thu nhập chịu thuế của khung thu nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng với khung thu nhập đó.
Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng cách tính viết tắt theo Phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
Ví dụ 4: Bà C có thu nhập tháng là 40 triệu đồng, đóng bảo hiểm: 7% BHXH, 1,5% BHYT trên tiền lương. Bà C nuôi dưỡng 02 con dưới 18 tuổi, trong tháng bà C không đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Số thuế TNCN bà C tạm nộp trong tháng được tính như sau:

– Thu nhập chịu thuế của bà C là 40 triệu đồng.
– Bà C được giảm trừ như sau:

Giảm trừ gia cảnh cho bạn: 9 triệu đồng

Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):

3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

40 triệu đồng × (7% 1,5%) = 3,4 triệu đồng

Tổng các khoản khấu trừ:

9 triệu đồng 7,2 triệu đồng 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng

– Thu nhập chịu thuế của bà C là:

40 triệu đồng – 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng

– Thuế phải nộp:

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu lũy tiến từng phần:

Bậc 1: Thu nhập chịu thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng

Bậc 2: Thu nhập chịu thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng – 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng

Bậc 3: Thu nhập chịu thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18tr – 10tr) × 15% = 1,2tr

Bậc 4: Thu nhập chịu thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(20,4tr – 18tr) × 20% = 0,48tr

– Tổng số thuế bà C phải nộp trong tháng là:

0,25 triệu đồng 0,5 triệu đồng 1,2 triệu đồng 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

Cách 2: Số thuế phải nộp được tính theo phương pháp tắt:

Thu nhập chịu thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập chịu thuế bậc 4. Số thuế TNCN phải nộp như sau:

20,4 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

3. Bảng hướng dẫn cách tính thuế lũy tiến từng phần đối với tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh

Theo Phụ lục 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần theo thang bậc rút gọn như sau:

467%20(1)

4. Thuế lũy tiến từng phần chỉ áp dụng khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh?

Theo quy định tại Điều 22 dịch vụ thuế thu nhập cá nhân 2007, biểu thuế luỹ tiến từng phần được áp dụng đối với cơ sở tính thuế là thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.
Do đó, các khoản thu nhập chịu thuế khác từ thu nhập kinh doanh, tiền lương, tiền công sẽ không được tính theo Biểu lũy tiến từng phần.

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc tính thuế của dịch vụ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Nguyên tắc đảm bảo công bằng giữa các đối tượng nộp thuế trong thuế thu nhập cá nhân

Nguyên tắc đảm bảo cân bằng lợi ích giữa Nhà nước và người nộp thuế
Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
Nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần

Tại sao lại có nhiều loại thuế khác nhau?

Còn vì sao lại có nhiều loại thuế khác nhau như vậy thì câu trả lời rất đơn giản, bởi vì các loại thuế đó có đối tượng và đối tượng nộp thuế khác nhau, mục đích thu thuế cũng khác nhau.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765