Bài giảng điện tử trường hợp đồng nhất bậc nhất

1. Hợp đồng điện tử là gì?

Theo quy định tại Điều 33 TNHH Giao dịch điện tử 2005, hợp đồng điện tử là hợp đồng được xác lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của TNHH Giao dịch điện tử 2005.

2. Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Ghi nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử theo Điều 34 TNHH Giao dịch điện tử 2005 như sau:

Không thể phủ nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử chỉ vì nó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

3. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử theo Điều 35 TNHH Giao dịch điện tử 2005 như sau:

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về việc sử dụng phương tiện điện tử trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng.

– Việc giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của TNHH Giao dịch điện tử 2005 và pháp TNHH về hợp đồng.

Khi giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về các yêu cầu kỹ thuật, xác thực và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

4. Quy định về giao kết hợp đồng điện tử

Theo quy định tại Điều 36 TNHH Giao dịch điện tử 2005, việc giao kết hợp đồng điện tử như sau:

– Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

– Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, việc đề nghị giao kết hợp đồng, chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

5. Nhận, gửi, thời gian, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử

Việc nhận, gửi, thời gian, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử theo quy định tại Điều 37 TNHH Giao dịch điện tử 2005 như sau:

Việc nhận, gửi, thời gian, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định tại các Điều 17, 18, 19 và 20 của TNHH Giao dịch điện tử 2005.

* Thời gian, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu:

Trừ trường hợp các bên tham gia giao dịch có thỏa thuận khác, thời gian và địa điểm gửi thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

– Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này đi vào hệ thống thông tin ngoài khả năng kiểm soát của người khởi tạo;

– Nơi gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì nơi gửi thông điệp dữ liệu là nơi có mối quan hệ mật thiết nhất với giao dịch.

* Nhận tin nhắn dữ liệu:

– Người nhận thông điệp dữ liệu là người được chỉ định nhận thông điệp dữ liệu từ người khởi tạo thông điệp dữ liệu nhưng không bao hàm người trung gian truyền thông điệp dữ liệu.

– Trừ trường hợp các bên tham gia giao dịch có thỏa thuận khác, việc nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

+ Người nhận được coi là đã nhận được thông điệp dữ liệu nếu thông điệp dữ liệu được nhập vào hệ thống thông tin do người đó chỉ định và có thể truy cập được;

+ Người nhận có quyền coi mỗi thông điệp dữ liệu nhận được là một thông điệp dữ liệu độc lập, trừ trường hợp thông điệp dữ liệu là bản sao của một thông điệp dữ liệu khác mà người nhận biết hoặc buộc phải biết. dữ liệu đó bị trùng lặp;

+ Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo yêu cầu hoặc thỏa thuận với người nhận về việc người nhận phải gửi thông báo xác nhận cho mình khi nhận được thông điệp dữ liệu thì người nhận phải thực hiện các việc sau: thực hiện theo yêu cầu hoặc thỏa thuận này ;

+ Nếu trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo đã tuyên bố thông điệp dữ liệu chỉ có hiệu lực khi có thông báo xác nhận thì thông điệp dữ liệu đó được coi là chưa gửi cho đến khi người khởi tạo tạo ra việc nhận được thông báo xác nhận đã nhận của người nhận. thông điệp dữ liệu;

+ Trường hợp người khởi tạo đã gửi thông điệp dữ liệu mà không khai báo người nhận phải gửi tin xác nhận và chưa nhận được tin xác nhận thì người khởi tạo có thể thông báo cho người nhận biết là chưa nhận được. thông báo xác nhận và ấn định khoảng thời gian hợp lý để người nhận gửi xác nhận;

Nếu quá thời gian quy định mà người khởi tạo vẫn không nhận được thông điệp xác nhận, thì người khởi tạo có quyền coi như chưa gửi được thông điệp dữ liệu.

* Thời gian, địa điểm nhận tin nhắn data:

Trừ trường hợp các bên tham gia giao dịch có thỏa thuận khác, thời gian và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu được quy định như sau:

– Trường hợp bên nhận đã chỉ định hệ thống thông tin nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào hệ thống thông tin đã chỉ định;

Trường hợp bên nhận không chỉ định hệ thống thông tin nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của bên nhận;

– Nơi nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi thường trú của người nhận nếu người nhận là cá nhân. Trường hợp người nhận có nhiều địa điểm thì địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là địa điểm có mối quan hệ gần gũi nhất với giao dịch.

* Gửi và nhận tin nhắn dữ liệu tự động:

Trường hợp người khởi tạo hoặc người nhận chỉ định một hoặc nhiều hệ thống thông tin tự động gửi, nhận thông điệp dữ liệu thì việc gửi, nhận thông điệp dữ liệu được thực hiện theo quy định tại các Điều 16, 17, 18 và 19 TNHH Giao dịch điện tử 2005.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765