Ai có thẩm quyền ký sổ cổ đông?

Sổ đăng ký cổ đông là một trong những giấy tờ quan trọng của công ty cổ phần, đăng ký quyền sở hữu của các nhà đầu tư với công ty, đăng ký quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông trong công ty, cũng như xác nhận việc đăng ký chuyển nhượng, tặng cho cổ phần. .khi các cổ đông của công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho cổ phần cho bên thứ ba. Đây là một tài liệu bắt buộc trong một công ty TNHH. Vậy, ai là người ký sổ đăng ký cổ đông? Bài viết sau đây ketoanhn.com sẽ cung cấp cho bạn đọc những quy định của pháp dịch vụ về nội dung này.

Quy Dinh Ve So Dang Ky Co Dong Nam 2022 (1)
Ai có thẩm quyền ký sổ cổ đông?

1. Sổ đăng ký cổ đông là gì?

Theo Khoản 1 Điều 122 dịch vụ Doanh nghiệp 2020, sổ đăng ký cổ đông là chứng từ giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu cổ phần của cổ đông công ty.

2. Nội dung sổ đăng ký cổ đông

nội dung sổ đăng ký cổ đông Theo Khoản 2 Điều 122 dịch vụ Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn xã hội đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của thể nhân đối với cổ đông là thể nhân; tên, mã số công ty hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại của từng cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Thời điểm lập sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông được quy định cụ thể trong dịch vụ Công ty, theo đó:

* Thời điểm công ty đại chúng phải lập sổ cổ đông kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Nội dung sổ đăng ký cổ đông bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn xã hội đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là thể nhân; tên, mã số công ty hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại của từng cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Sổ đăng ký cổ đông sẽ được công ty lưu giữ tại công ty mẹ, mỗi thành viên của công ty có quyền đối với một bản sao các thông tin trong sổ đăng ký cổ đông này.

Khi có thay đổi về sổ cổ đông, thông tin cổ đông, thông tin về cổ phiếu trong sổ cổ đông, công ty phải làm thủ tục thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp dịch vụ.

Việc không lập sổ cổ đông, không thông báo thay đổi khi có thay đổi sổ cổ đông sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp dịch vụ.

4. Sửa đổi số lượng đối tác sáng lập trong Giấy chứng nhận đăng ký thương mại

Công ty cổ phần phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh về những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi thay đổi cổ đông sáng lập.

dịch vụ Doanh nghiệp quy định công ty TNHH đại chúng được thành lập mới phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký kinh doanh.

Theo dịch vụ Doanh nghiệp, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập. cổ đông sáng lập nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Trong trường hợp này, cổ đông định đoạt cổ phần không có quyền biểu quyết về việc định đoạt số cổ phần nói trên.

Như vậy, sau 3 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người không phải là cổ đông sáng lập nên việc số lượng cổ đông sáng lập giảm từ 3 xuống 2 người là hoàn toàn có thể xảy ra.

Mặt khác, dịch vụ Doanh nghiệp không quy định công ty TNHH đại chúng luôn phải có 3 cổ đông sáng lập. Do đó, việc công ty cổ phần chỉ có 2 cổ đông sáng lập sau 3 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh là không trái pháp dịch vụ nên bạn có thể đăng ký lại nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi công ty bạn thay đổi số lượng cổ đông sáng lập.

5. Ai là người có thẩm quyền ký sổ cổ đông?

Thông tin sổ đăng ký cổ phiếu được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Cổ đông công ty có quyền tra cứu, tra cứu hoặc trích lục, sao chụp nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Khi có sự thay đổi thông tin của cổ đông như chào bán, chuyển nhượng cổ phần, tặng cho cổ phần thì các thông tin này phải được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

Khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, thông tin của cổ đông phải được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông để xác nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty;

Công ty có trách nhiệm cập nhật, thay đổi sổ đăng ký cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần. Người nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông của công ty kể từ thời điểm thông tin của họ được đăng ký đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Quá trình này phải được thực hiện liên tục, đầy đủ và chính xác kể từ khi công ty được thành lập cho đến khi giải thể hoặc phá sản.

Do đó, khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, thông tin cổ đông phải được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông để xác nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty;

Dưới đây là tất cả các thông tin liên quan đến câu hỏi. ĐẾNvà ai là người ký sổ đăng ký cổ đông? mà ketoanhn.com đã chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng với những thông tin trên, bạn đọc có thể áp dụng trong cuộc sống và công việc. Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn.com với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Công Ty dịch vụ ketoanhn.com – Đối Tác Pháp Lý Cùng Bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765