7 việc kế toán cần làm NGAY sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp

Rate this post

Công ty kế toán mới thành lập cần làm những gì? Hãy cùng Học Viện Kế Toán tìm hiểu qua bài viết này

Thời hạn đăng bố cáo đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Khai thuế môn bài

B1: Kế toán cần xác định số Thuế môn bài phải nộp

Theo đó, Kế toán cần xác định số Thuế môn bài mà doanh nghiệp phải nộp bằng cách xác định mức Thuế môn bài thông qua số vốn đăng ký của doanh nghiệp.
Cách xác định Vốn đăng ký cho từng trường hợp cụ thể:

 • Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, hợp tác xã: Là vốn điều lệ
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tư nhân: Là vốn đầu tư

B2: Xác định thời điểm thành lập doanh nghiệp trong năm

 • Nếu doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì phải nộp thuế môn bài cả năm
 • Nếu doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm thì phải nộp 1/2 số thuế môn bài cho cả năm.
B3: Xác định thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài (tránh bị phạt nộp chậm).

Đối với công ty mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép kinh doanh.
Đối với công ty mới thành lập nhưng đã phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận giấy phép kinh doanh.

3. Kê khai thuế GTGT

Đối với doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai thuế GTGT theo quý. Sau 1 năm tiến hành sản xuất kinh doanh nếu doanh nghiệp có doanh thu trên 50 tỷ thì sẽ phải kê khai hàng tháng.

Doanh nghiệp mới thành lập có thể lựa chọn một trong hai phương pháp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp.

Theo đó, nếu doanh nghiệp muốn áp dụng khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp phải đăng ký tự nguyện áp dụng khai thuế theo phương pháp khấu trừ tại mẫu số 06/GTGT. Thời hạn nộp hồ sơ trước kỳ khai thuế Quý đầu tiên của doanh nghiệp.

Ghi chú:

 • Nếu doanh nghiệp không nộp mẫu 06/GTGT ​​thì doanh nghiệp chỉ được kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.
 • Công ty mới thành lập chưa phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa nhưng vẫn phải kê khai thuế GTGT và nộp tờ khai ngay trong quý I (kiểm tra mục 21 tờ khai thuế GTGT mẫu 01, tờ khai 04 bỏ trống). )
 • Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thì khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, đối với phương pháp trực tiếp là mẫu 04/GTGT.

4. Khai thuế TNCN

Do doanh nghiệp mới thành lập sẽ kê khai thuế GTGT theo quý nên trong năm đầu tiên hoạt động, doanh nghiệp chỉ kê khai thuế TNCN theo quý. Kế toán khi làm thuế TNCN cần ghi nhớ:

 • Doanh nghiệp chỉ khai thuế TNCN nếu trong quý đó phát sinh số thuế TNCN phải khấu trừ.
 • Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh số thuế TNCN phải khấu trừ thì doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNCN của quý đó.
 • Dù doanh nghiệp có phát sinh số thuế TNCN phải khấu trừ hay không thì cuối năm doanh nghiệp vẫn phải lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/TK-TNCN.
 • Khi kết thúc năm đầu tiên hoạt động, doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu hoạt động để xác định việc khai thuế GTGT, TNCN của năm tiếp theo theo Quý hoặc theo Tháng.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, khi tuyển dụng nhân viên mới, kế toán cần biết lao động đó đã được cấp MST hay chưa, nếu nhân viên chưa có, kế toán cần hướng dẫn thủ tục hoặc đăng ký cấp MST cho cá nhân. công nhân đó.

5. Khai thuế TNDN

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế TNDN theo quý. Trường hợp công ty không phát sinh thuế TNDN thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế TNDN theo quý. Vì vậy, kế toán cần lưu ý nộp tờ khai thuế TNDN lần 1 cho cơ quan thuế của đầu quý liền kề so với quý thành lập. Cuối năm doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý.

6. In hóa đơn

Một. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp:

Để có hóa đơn GTGT đưa vào sử dụng doanh nghiệp cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Sau khi lập tờ khai 06/GTGT, doanh nghiệp làm đơn đặt in hóa đơn theo mẫu 3.14
Bước 2: Chuẩn bị thủ tục đón cán bộ thuế
Bước 3: Tìm nhà cung cấp dịch vụ in hóa đơn
Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ đặt in hóa đơn
Bước 5: Thanh lý hợp đồng in
Bước 6: Làm thủ tục phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng, kể từ ngày lập thông báo phát hành hóa đơn, nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu BC26/AC) theo Quý, không chậm hơn trước ngày 30 của quý tiếp theo.

b. Đối với doanh nghiệp mới thành lập nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Kế toán phải làm thủ tục mua hóa đơn trực tiếp tại cơ quan thuế.

7. Đăng ký tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Theo quy định, giao dịch có giá trị trên 20 triệu phải thanh toán chuyển khoản từ tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế. Do đó, để được khấu trừ thuế GTGT cũng như tính được chi phí hợp lý, hợp lệ thì một trong những điều kiện cần thiết là doanh nghiệp phải có tài khoản tại ngân hàng và tài khoản này phải được đăng ký với cơ quan thuế.

Vì vậy, đối với doanh nghiệp mới thành lập, kế toán cần lập tài khoản ngân hàng mới cho doanh nghiệp, đồng thời đăng ký tài khoản này với cơ quan cho thuê tài khoản theo mẫu 08/MST trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản. ngân hàng.

8. Thủ tục Lao động và Bảo hiểm xã hội

Một. Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau:

 • Bản kê khai sử dụng lao động theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.
 • Thang bảng lương doanh nghiệp. Sau khi có xác nhận của Sở lao động thương binh xã hội về thang bảng lương này, doanh nghiệp sẽ đính kèm vào hồ sơ gửi cơ quan Bảo hiểm.
 • Doanh nghiệp phải có các giấy tờ sau (lưu tại doanh nghiệp, không phải nộp)
 • Lập sổ quản lý lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động tại nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Nội quy lao động đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên.
b. Đối với đại lý bảo hiểm:

Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ bộ hồ sơ sau:

Đối với doanh nghiệp:

1.1. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.
1.1.2. Một (01) bản Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).
1.1.3. Đối với đơn vị đăng ký nộp theo quý, 06 tháng: Văn bản đăng ký phương thức nộp của đơn vị (mẫu D01-TS) kèm theo:

 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị;
 • Các phương thức trả lương cho người lao động.

Với nhân viên:

 • “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT” (Mẫu TK1-TS)
 • Đối với người đã hưởng BHXH một lần mà chưa hưởng BHTN: bổ sung thêm Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN và chưa hưởng BHTN của cơ quan BHXH nơi hưởng BHXH một lần. định cư.
 • Đối với người hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): bổ sung bản sao các giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

9. Bảng NVL

Áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp cần lập bảng định mức nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp. Bảng định mức này không phải nộp cho cơ quan thuế mà sẽ được lưu tại doanh nghiệp, sử dụng cho sản xuất và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

10. Thông báo về phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Khi mua sắm tài sản cố định mới, doanh nghiệp cần lập và nộp Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định cho cơ quan thuế khi bắt đầu đưa tài sản cố định vào sử dụng.

11. Các thủ tục khai báo ban đầu khác như:

(1) Đăng ký chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư 200 hoặc 48; (2) Hình thức kế toán; (3) Phương pháp kê khai mà doanh nghiệp sử dụng…, đối với cơ quan thuế.

Các thủ tục này được yêu cầu bởi một số cơ quan Thuế, nhưng những thủ tục khác không bắt buộc.

Kết luận,

Sau đây là 7 việc kế toán cần làm NGAY sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp. Hi vọng những chia sẻ trên đã giúp ích được cho bạn đọc ketoanhn.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp vướng mắc về kế toán – tài chính thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chóng liên hệ hotline 098.243.8765 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ của Học Viện Kế Toán luôn đáp ứng tối đa nhu cầu của quý doanh nghiệp. Mọi vướng mắc về kế toán – thuế của doanh nghiệp đều được giải quyết nhanh chóng và tiết kiệm.

~st~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765