Tiền bảo hiểm xe hơi có được tính vào nguyên giá không ?

 
CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI gặp nhiều câu hỏi của học viên học khoá học kế toán thực hành tại chúng tôi có hỏi như sau : 
 
Công ty Em mới mua xe ôtô,có mức phí bảo hiểm là 10.000.000d. Giờ Em chưa biết được là mức bảo hiểm này em có được ghi nhận vào nguyên giá không? 
Trong trường hợp không được đưa vào mức nguyên giá Em đưa vào tài khoản nào? 
 
ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP xin được trở lời như sau:  Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại điểm a khoản 1 điều 4 chương II quy định :
"a) TSCĐ hữu hình mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác."
 
  -Như vậy phí bảo hiểm xe không tính vào nguyên giá, bạn nên đưa vào TK 142 hoặc  242 rồi phân bổ dần vào CP trong kỳ tương ứng với mục đích sử dụng.
 
Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn