Thủ tục thanh lý Tài Sản Cố Định TSCĐ? 

 
Qua nhiều năm làm DICH VU KE TOAN TRON GOI  cho các công ty, doanh nghiệp : Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán ..nhiều thông tư nghị định khác nhau. Đến nay chúng tôi chưa để xảy ra trưởng hợp sơ xuất nào. Hôm nay chia sẻ với các bạn các thủ tục thanh lý tài sản cố định TSCĐ đế với mọi người tham khảo. 
 
Những tài sản đã hết hạn sử dụng, hay muốn bán, trao đổi với đơn vị khác (Doanh nghiệp, cá nhân.) thì Thủ tục thanh lý tài sản cố định bao gồm những gì ? Cần những giấy tờ gì ?
 
Đây là yêu cầu bắt buộc phải có Tài sản cố định đã khấu hao hết, hoặc muốn thanh lý cần làm những thủ tục như sau:
 
1/ Đề nghị thanh lý tài sản
Căn cứ kết quả kiểm kê, quá trình theo dõi sử dụng tài sản, bộ phận quản lý tài sản lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản
 
2/ Lập hội đồng thanh lý, quyết định thanh lý tài sản
a)Lãnh đạo đơn vị ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý. 
b)Thành phần Hội đồng thanh lý gồm :
- Thủ trưởng đơn vị , hoặc chủ sở hữu: Chủ tịch Hội đồng
- Kế toán trưởng, kế toán theo dõi tài sản
- Trưởng bộ phận, hoặc người sử dụng quản lý tài sản
- Cán bộ có hiểu biết về đặt điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản
- Đại diện Công đoàn, Thanh tra nhân nhân ( nếu cần) 
c) Họp Hội đồng thanh lý
Hội đồng thanh lý họp và quyết định những vẫn đề sau:
-Hủy hay bán tài sản
- Đánh giá giá trị còn lại của tài sản
- Đưa ra giá bán hoặc giá sàn của tài sản
- Quyết định hình thức, thủ tục bán : Đấu giá, chọn giá...
- Giao cho người thực hiện
 
3/ Tổ chức thực hiện
- Tiến hành thực hiện các bước thanh lý như quyết định của Hội đồng thanh lý
- Lập Hội đồng hủy tài sản ( nếu tài sản mang hủy)
- Xuất hóa đơn bán thanh lý,
- Bộ phận kế toán căn cứ vào Biên bản hủy, hoặc hóa đơn xuất bán, để ghi giảm tài sản, ghi tăng thu nhập ( nếu có), đồng thời ghi nhận chi phí thanh lý
 
Lưu ý :
 
Những trường hợp tài sản khấu hao hết, cũng phải có quyết định của Hội đồng thanh lý, mới ghi giảm tài sản và khấu hao
 
Không có quy định nào của cơ quan thuế  xử phạt việc thanh lý tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại. Việc giá thanh lý bao nhiêu là do quyết định của Hội đồng thanh lý trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản và giá thị trường.
 
Với những tài sản giá bán thấp hơn giá thị trường, thì cần có giải trình của bộ phận sử dụng tài sản về đánh giá giá trị còn lại của tài sản. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp bán thấp hơn giá thị trường, thấp hơn giá trị thực của tài sản, thì có quyền định giá áp thuế
 
Trường hợp xe ô tô của bạn, cần có  hồ sơ tai nạn, giấy báo giá đại tu sửa xe, ý kiến của Hội đồng thanh lý, và phương thức bán phù hợp như đấu giá, chọn giá...

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn