Hạch toán tăng NVL đối với các Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hôm TRUNG TÂM KẾ TOÁN THANH XUÂN sẽ chia sẻ với các bạn cách hạch toán nguyên vật liệu  áp dụng với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 
Theo như TRUNG TAM KE TOAN HA DONG áp dụng Đối với các Doanh nghiệp kinh doanh đã có đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (thực hiện việc mua bán có hoá đơn, chứng từ, ghi chép hoá đơn đầy đủ) thuế GTGT đầu vào được tách riêng, không ghi vào giá thực tế của VL. Như vậy khi mua hàng trong tổng giá thanh toán phải trả cho người bán, phần giá mua thực tế được ghi tăng VL, còn phần thuế GTGT đầu vào được ghi vào số khấu trừ cụ thể.
 
 
a) Nguyên vật liệu phát triển do mua ngoài
 
* Trường hợp mua ngoài hàng hoá và hoá đơn cùng về:
 
- Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, biên bản kiểm nhận và phiếu nhập kho, kế toán ghi:
Nợ TK 152 : Giá thực tế vật liệu. Chi tiết từng loại sản phẩm 
Nợ TK 133 (1331) : Thuế GTGT được khấu trừ.
Có TK 331, 111, 112 … : Tổng giá thanh toán.
 
- Trường hợp Doanh nghiệp được hưởng triết khấu thương mại, giảm giá   hàng mua, hàng mua trả lại (nếu có), kế toán ghi:
Nợ TK 331 : Trừ vào số tiền phải trả.
Nợ TK 111, 112 : Nếu nhận lại bằng tiền.
Nợ TK 138 (1381) : Số được người bán chấp nhận.
         Có TK 152 : Số triết khấu mua hàng, giảm giá mua hàng được hưởng giá mua không có thuế.
         Có TK 133 : a) Thuế GTGT đầu vào
 
- Nếu được hưởng triết khấu thanh toán:
Nợ TK 111, 112, 331,138:
Có TK 515: Số  triết khấu thanh toán được hưởng tính tổng trên giá thanh toán cả thuế
 
 
b) Vật liệu (VT) mua ngoài do hàng thừa so với hoá đơn:
* Nếu nhập kho toàn bộ số hàng:
Nợ TK 152: Giá thực tế số hàng( cả số thừa)
Nợ TK (1):
Có TK331: Tổng giá trị thực tế phải trả
Có TK 338(1): Trị giá hàng thừa( không VAT
* ? Nếu trả lại số thừa :
Nợ TK 338(1)
Có TK 152:  (Trị giá hàng thừa)
? Nếu mua luôn số thừa:
Nợ TK 338(1): Trị giá hàng thừa không thuế
Nợ TK133(1)
Có TK 331: Tổng giá thực tế phải trả thêm
?Nếu thừa không rõ nguyên nhân, ghi phát triển thu nhập:
Nợ TK 338(1)
Có TK 711 
 
* Nếu nhập kho theo số ghi trên hoá đơn:
+ Khi nhập kho ghi nhận số nhập như trường hợp (1) đồng thời ghi đơn: Nợ TK 002.
+ Trả lại số thừa: Có TK 002
+ Nếu mua tiếp số thừa: Nợ TK 152
                                       Nợ TK133(1)
                                      Có TK 331
* Thừa không rõ nguyên nhân:
Nợ TK 152
Có TK 711
 
b) Hàng thiếu so với hoá đơn
- Khi nhập kho, ghi thêm số thực nhập:
Nợ TK 152: Giá thực tế VL thực nhập kho
Nợ TK138(1): Trị giá hàng thiếu
Nợ TK 133(1): VAT tính theo số trên hoá đơn
Có TK 331: Tổng giá thanh toán theo hoá đơn
- Khi sử lý số thiếu:
 
+) Đòi người bán giao tiếp số hàng thiếu: 
Nợ TK 152
Có TK 138 (1)
 
+) Nếu người bán không còn hàng để giao tiếp:
Nợ TK 331: Giảm nợ phải trả
Có TK138(1): Trị giá hàng thiếu 
Có TK 133(1)
 
+) Nếu cá nhân làm mất phải bồi thường:
Nợ TK 138(8), 334: Đòi, hay trừ lương
Có 138(1)
Có TK 133(1)
 
b) Vật liệu tăng do tự chế nhập kho, gia công chế biến nhập lại:
Nợ TK 152
Có TK154
 
c) Vật liệu phát triển do các nguyên nhân khác:
Nợ TK 152: Giá thực tế chi tiết loại vật liệu
Có 411: Nhận cấp phát, vốn góp.
Có 711: Nhận tặng
Có 336, 338(8): Do vay mượn tạm thời
Có 632, 122, 222.
 
2. Hạch toán NVL, công cụ , dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
 
Các TK sử dụng:
TK 611 mua hàng: Là TK phản ánh giá thực tếvật liệu, công cụ dụng cụ tăng ( ? ) ( ? ) giảm trong kỳ
Bên nợ: Giá thực tế VL, công cụ, dụng cụ tồn đầu kỳ, tăng  trong kỳ.
Bên có: Kết chuyển giá thực tế VL công cụ, dụng cụ tồn cuối kỳ do:
- Giá thực tế VL, công cụ, dụng cụ giảm do hàng bị trả lại, chiết khấu thương mại
- Tổng giá thực tế VL xuất dùng.
TK này không có số dư và mở chi tiết cho từng loại NVL, công cụ, dụng cụ.
TK 152: ( nguyên liệu, VL) là TK theo dõi giá thực tế VL tồn kho
Bên nợ: Giá thực tế VL tồn kho cuối kỳ được kết chuyển sangtừ TK611
Bên có: Kết chuyển giá thực tế VL tồn kho đầu kỳ sang TK 611. 
TK này dư nợ: Phản ánh giá thực tế VL tồn kho
 
* Phương pháp hạch toán NVL:
 
? Đầu kỳ, kết chuyển giá thực tế VL( tồn kho, đang đi đường)
Nợ TK 611: Giá thực tế
Có TK 152: VL tồn kho
Có TK 151: VL đang đi đường
 
? Trong kỳ:
- VL mua ( vào kho, đ• nhập kho hoặc đang đi đường)
Nợ TK 611
Nợ TK133 (1)
Có TK 112, 111, 141: … Tổng giá thanh toán
- Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại:
Nợ TK 111,112,331…
Có TK 611: giảm trị giá hàng
Có 133 (1) giảm VAT tương ứng
 
- Chiết khấu thanh toán:
Nợ TK 111, 112, 138(8), 331
Có TK 515.
 
- Các trường hợp khác làm tăng VL:
Nợ TK 611
Có 411, 711.
Có 336, 338: Tăng do đi vay
Có 128, 122: Tăng do nhận lại vốn góp liên doanh
Có TK 631, 711.
 
? Cuối kỳ:
- Căn cứ vào biên bản kiểm kê, VL tồn kho, và đang đi đường, kế toán kết chuyển trị giá vật liệu tồn cuối kỳ:
Nợ TK 152
Nợ TK 151
Có TK 611:
 
- Căn cứ vào sử lý thiếu hụt, mất mát…
Nợ TK 138(1)
Nợ TK 128(8), 334
Nợ TK632
Có TK 611
 
- Đồng thời xác định tổng giá thực tế VL xuất dùng: 
Nợ TK 621, 627,641, 642
Có TK 611
 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn