Kế Toán Hà Nội Trả lời thắc mắc 2 câu hỏi về viết sai thông tin trên hóa đơn của 2 bạn học viên tại trung tâm
 
Câu 1: Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán có được viết tắt một số danh từ thông dụng như Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH"….. không?
 
Trả lời:
 
Điểm b, khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn như sau:
 
"Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bánđược viết ngắn gọnmột số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”
 
Câu 2 : Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức, viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng, chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì những hóa đơn này có sử dụng được cho mục đích xin hoàn thuế hoặc khấu trừ không?
 
Trả lời:
 
Tại Công văn số 1781/BTC-TCT ngày 11 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
 
Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về "hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ người mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.
 
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn