Tổng hợp các văn bản nghị định thông tư về hóa đơn chứng từ mới nhất năm 2014 của tổng cục thuế ban hành

- Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hang hóa, cung ứng dịch vụ

-  Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về góa đơn bán hang hóa cung ứng dịch vụ

-  Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

-  Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của chính phủ

- Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của bộ tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/3/2014

- Thông tư 39/2014/BTC-TT ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

Học kinh nghiệm làm kế toán - công ty kế toán hà nội chuyên dạy thực hành kế toán trên chứng từ thực tế

Với nhiều chi nhánh học như trung tâm kế toán tại long biên, cầu giấy, hà đông, thanh xuân cho bạn lựa chọn khóa học

Hotline: 0988.043.053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn