Download phần mềm HTKK 3.2.2 và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai này

tải phần mềm htkk 3.2.2

Tổng cục thuế chuẩn bị nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.1 lên phần mềm HTKK 3.2.2 với mục đích hỗ trợ công tác kế toán thuế của các doanh nghiệp một cách hiệu quả

Tải phần mềm HTKK 3.2.2 và download hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế: Tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn