Kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu.

Công việc kế toán tổng hợp không hề đơn giản như các bạn nghĩ mà đòi hỏi người làm kế toán tổng hợp phải có đầy đủ kỹ năng, chuyên môn cao, cách tổ chức sổ sách chứng từ khi làm kế toán. Và nếu đối với một kế toán mới vào nghề thì không thể làm quen được với công việc này bạn nên chuẩn bị trước để bắt tay vào làm công việc này.

kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Sau đây Trung tâm đào tạo kế toán hà nội sẽ mô phỏng công việc và kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp của một nhân viên kế toán như sau:

. Quản lý về mặt kế toán: đảm bảo hạch toán đúng, đủ và kịp thời. Các chứng từ, hóa đơn phải hợp pháp. Lập báo cáo hàng tháng, theo dõi các khoản chi phí trích trước, chờ phân bổ. Đảm bảo báo cáo kịp thời, đúng thời hạn.
. Quản lý về mặt hàng tồn kho: Thực hiện đối chiếu hàng tồn kho giữa thực tế và sổ sách. Làm việc với thủ kho để xác định chênh lệch nếu có, và tìm nguyên nhân cũng như xử lý.
. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
Trên là kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp mà chúng tôi chia sẻ nếu bạn chưa biết làm kế toán tổng hợp, chưa thành thạo các kỹ năng để đảm nhận công việc này mời bạn tham khảo >> Lớp học kế toán tổng hợp
Học xong khóa học này sẽ giúp bạn làm chủ hoàn toàn công việc kế toán tổng hợp

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn