Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán

Việc lập bảng cân đối kế toán là công tác thường xuyên và quan trọng trong công việc kế toán vậy để lập bảng cân đối kế toán cần những gì??

cách lập bảng cân đối kế toán

Để lập được bảng cân đối kế toán ta cần căn cứ vào 2 nguồn chủ yếu:

-         Bảng cân đối kế toán ngày cuối niên độ trước

-         Số dư của các tài khoản trên sổ kế toán trong kỳ lập bảng cân đối kế toán

Có 2 cách ghi vào bảng cân đối kế toán là ghi thường và ghi âm

Đối với các tài khoản chỉ dư nợ hoặc dư có thì lấy số dư ghi thường vào chỉ tiêu tương ứng theo nguyên tắc:

+ Số dư Nợ ghi vào phần tài sản

+ Số dư có ghi vào phần Nguồn vốn

Đối với tài khoản nhóm điều chỉnh giảm vđ TK214, các TK dự phòng lấy số dư có vào phần chỉ tiêu tương ứng phần tài sản Ghi âm.

Đối với các TK phản ánh công nợ phải thu, phải trả phải tổng hợp số dư chi tiết theo từng bên Nợ, Có và theo thời hạn thanh toán theo nguyên tắc:

+ Số dư Nợ ngắn hạn ghi vào phần Tài sản thuộc phần A - Tài sản ngắn hạn - Các khoản phải thu ngắn hạn

+ Số dư Nợ dài hạn vào phần Tài sản thuộc phần B - Tài sản dài hạn - Các khoản phải thu dài hạn

+ Số dư Có ngắn hạn ghi vào phần nguồn vốn thuộc phần A - Nợ Phải trả - I. Nợ ngắn hạn

+ Số dư Có dài hạn ghi vào phần nguồn vốn thuộc phần A - Nơ phải trả - II. Nợ dài hạn

Đối với các TK nguồn vốn lưỡng tính như Tk412, 413, 421 ghi vào chỉ tiêu tương ứng phần nguồn vốn theo nguyên tắc ghi âm nếu TK dư Nợ và ghi thường nếu TK dư Có.

Đối với một số chỉ tiêu khác được lập bằng cách lấy số dư của TK cấp 2 như TK 411, 412, 413

Trên là một số quy tắc khi lập bảng cân đối kế toán. Nếu bạn chưa biết lập báo cáo tài chính mời bạn tham khảo khóa học báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế thực hành trên excel và phần mềm kế toán do kế toán trưởng của kế toán hà nội trực tiếp hướng dẫn – cam kết học xong làm được việc ngay

LH: 0988043053(Ms Nhung)

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn