Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Theo quy định tại điều 9 thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25//4/2013 quy định cụ thể về nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định, quy định cụ thể những nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thì Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Và phải thực hiện theo khung thời gian khấu hao tài sản cố định

trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Vậy cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày được hiểu như thế nào? 
Sau đây trung tâm kế toán hà nội xin được tóm lược lại như sau:
Việc trích khấu hao tài sản cố định chúng ta sẽ trích theo tháng, nhưng vì khi mua TSCĐ về DN và đưa vào sử dụng là một ngày bất kỳ trong tháng, nên kế toán không thể tính khấu hao cho cả tháng, mà phải tính khấu hao theo ngày cho tháng đầu tiên đưa vào sử dụng.
Số ngày khấu hao trong tháng = Tổng số ngày trong tháng – ngày bắt đầu sử dụng + 1
 (cộng với 1 là do chúng ta tính từ ngày bắt đầu sử dụng)
Khấu hao TCSĐ tháng = giá trị : số ngày trong tháng X số ngày khấu hao trong tháng
 
Học thêm kinh nghiệm làm kế toán tại >> Học kế toán thực hành

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn