Công việc ghi sổ nhật ký chung là công việc thường xuyên mà kế toán phải làm sau đây Trung tâm kế toán hà nội sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi sổ nhật ký chung trên excel

Dựa trên bảng excel cụ thể sau:

hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung

Hướng dẫn cách vào sổ nhật ký chung cụ thể như sau:

+ Cột ngày tháng ghi sổ ghi cái gì : là ngày tháng thực hiện ghi sổ . Chú ý : Ngày tháng ghi sổ sẽ phải bằng hoặc sau ngày chứng từ.

+ Cột chứng từ ghi cái gì ?

- Số hiệu: là số hiệu của hóa đơn chứng từ. Từng loại cụ thể như sau:

     Hóa đơn: là số hóa đơn, ví dụ: 0234456

     Phiếu thu: ghi là PT001, PT...

     Phiếu chi: ghi là PC...

- Cột ngày chứng từ ghi cái gì : Là ngày ghi trên hóa đơn - chứng từ

- Cột Diễn Giải: Là nội dung tóm tắt nhưng đầy đủ thông tin của một chứng từ. Thông thường nội dung ghi trên hóa đơn chứng từ ghi như thế nào thì chúng ta thể hiện trên số nhật ký chung như vậy.

- Cột tài khoản Nợ/Có: Là Cột định khoản Nợ/Có cho các nghiệp vụ phát sinh.

-  Cột tài khoản đối ứng: Theo dõi tài khoản đối ứng cho những tài khoản đã định khoản bên cột TK Nợ/Có.

Cách làm sổ nhật ký chung trên excel như sau:

Ví dụ: Mua hàng nhập kho, chưa trả tiền cho công ty AGH, với mức thuế VAT10%

-  Cột Số phát sinh Nợ: Ghi số tiền tương ứng với tài khoản ghi Nợ

-  Cột số phát sinh Có : Ghi số tiền tương ứng với tài khoản ghi Có

Lưu ý: Số tiền thuế ( nếu có ) = Số tiền hàng hoặc Doanh thu nhân ( x) với Thuế suất.

( Trường hợp nghiệp vụ có một TK Nợ và nhiều TK Có, thì số tiền ở TK nợ bằng ( = ) tổng số tiền của các TK Có hoặc ngược lại )

-  Cột số dư Nợ/Dư Có: Phục vụ cho việc in sổ chi tiết cuối kỳ.

-  Sau khi định khoản hết các bút toán của một tháng trên NKC thì thực hiện “ Tổng cộng số phát sinh Nợ/Có “ Của cả tháng đó lại bằng hàm SUBTOTAL

- Cú pháp hàm: = SUBTOTAL(9; dãy ô cần tính tổng)

-  Tổng phát sinh bên Nợ:  = Subtotal (9;H13:H190)

-  Tổng phát sinh bên Có: = Subtotal(9;H13:H190)

( Số 9 là cú pháp mặc định của hàm cho việc tính tổng )

Mời bạn tham gia lớp học báo cáo tài chính thực hành trên chứng từ thực tế tại trung tâm kế toán hà nội truyền đạt kỹ năng kinh nghiệm làm kế toán

LH: 0988043053(Ms Nhung)

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn