Chính sách và phương pháp xác định đơn giá để áp tính thuế tài nguyên hiện nay?

- Giá tại nơi khai thác tài nguyên.
 
- Giá theo quy định của UBND tỉnh
 
Trả lời:
* Về chính sách thuế tài nguyên:
 
- Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên.
 
- Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên.
 
* Phương pháp xác định đơn giá để tính thuế tài nguyên:
 
Giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 6 Nghị định số 05/2009/NĐ-CP của Chính phủ là giá bán đơn vị tài nguyên tại thị trường nơi khai thác, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được xác định đối với từng trường hợp được hướng dẫn cụ thể tại các điểm 1, 2, 3, 4 Điều 6 của Thông tư 124/2009/TT-BTC nêu trên.
 
Nếu đơn vị thuộc đối tượng được quy định tại điểm 5, Điều 6 Thông tư 124/2009/TT-BTC thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên áp dụng theo giá do UBND cấp tỉnh quy định cho từng thời kỳ.
Khai giảng lớp học kế toán tổng hợp cấp tốc thực hành thực tế tại trung tâm kế toán hà nội - Truyền đạt kinh nghiệm làm kế toán cho bạn
Liên hệ Ms Nhung
Hotline: 0962 648 589
Theo nguồn tongcucthue.gov

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn