Câu hỏi thắc mắc đề nghị nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng cho đại lý thuế

 
1. Đề nghị nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng cho đại lý thuế
 
2. Đề nghị BTC cho phép đại lý thuế ký báo cáo tài chính của người nộp thuế để thuận tiện cho đại lý thuế kê khai thuế qua mạng.
 
 
Trả lời:
1. Về nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng cho đại lý thuế: Trong thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu.
 
2. Về đề nghị BTC cho phép đại lý thuế ký báo cáo tài chính của người nộp thuế để thuận tiện cho đại lý thuế kê khai thuế qua mạng: không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kế toán thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ Chế độ Kế toán – Bộ Tài chính.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn