Hướng dẫn cách khắc phục lỗi phần mềm htkk 3.1.6

Ngày 6/3/2013 ngành Thuế đã phát hành phần mềm HTKK phiên bản 3.1.6 để đáp ứng thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và để đáp ứng việc gia hạn nộp thuế GTGT tháng 01, tháng 02, tháng 03 năm 2013 và gia hạn nộp thuế TNDN quý I, quý II, quý III năm 2013. Trong quá trình triển khai phần mềm HTKK 3.1.6 các đơn vị gặp phải một số lỗi như sau:

- Khi in TK chính 01/GTGT bị mất số liệu cột dữ liệu cuối cùng.

- In TK chính 01/GTGT in 2 trang, dẫn đến không quét mã vạch và không gửi được tờ khai đến cơ quan thuế.

Để khắc phục các lỗi này, ngành thuế đã sửa lỗi phần mềm HTKK 3.1.6, Cục Thuế hướng dẫn cách khắc phục lỗi trên phần mềm htkk 3.1.6 trên như sau:

  Bước 1: NNT tải phần mềm HTKK 3.1.6 sửa lỗi mới nhất từ trang web của ngành thuế:

http://gialai.gdt.gov.vn; http://www.gdt.gov.vn; http://tncnonline.com.vn.

Bước 2: Sao lưu dữ liệu của đơn vị đang làm bằng cách bakup dữ liệu hoặc copy toàn bộ thư mục là mã số thuế của đơn vị trong thư mục cài chương trình HTKK trước đó.

Bước 3: gỡ bỏ phần mềm HTKK phiên bản cũ đang xử dụng trên máy.

Bước 4: Cài lại phần mềm HTKK 3.1.6 lên máy, sau đó khởi động lại máy tính.

Bước 5: Copy dữ liệu đã sao lưu vào thư mục DATAFILE của ứng dụng vừa cài.

Bước 6: Chạy ứng dụng và kiểm tra các lỗi đã khắc phục.      

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn