Chi phí sửa chữa tài sản cố định được tính như nào?

Câu hỏi: Cho em hỏi, chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công, chi phí vật liệu dùng phục vụ cho việc sửa chữa 1 máy móc là TSCĐ đã hết khấu hao và không còn tham gia vào hoạt động sản xuất có được tính vào chi phí hợp lý không ạ? ( Vì dự định sửa để dùng phục vụ cho 1 công trình, nhưng khi công trình đó hoàn thành rồi mà máy vẫn chưa sửa xong)

Trả lời:

Điều 7 phần B TT203/2009/TT-BTC

 2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm

Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

......

Như vậy nếu TSCD tạm thời không dùng vào hoạt động SXKD vẫn trích khấu hao (nếu chưa khấu hao hết), do đó chi phí khi sữa chữa TSCD bạn đưa vào phân bổ và được tính vào chi phí hợp lý.

Khai giảng các khóa đào tạo kế toán thực hành thực tế tại kế toán hà nội - Cam kết học xong làm được việc

Hotline: 0988 043 053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn