Thắc mắc phân bổ công cụ dụng cụ trong kế toán

Hỏi: Em có chút thắc mắc như vậy.. công ty em có nhiều máy tính có cái mua về trị giá chưa tới 10 triệu đồng lên em cho vào phần CCDC có được không và hàng tháng phân bổ. Khi phân bổ thì tính là giá trị CCDC mua về chia cho số tháng sủ dụng có đúng không.

 Em làm nhưng vẫn chưa hiểu lắm về vấn đề cách thức phân bổ công cụ dung cụ. Xin giúp em với ?

Trả lời:

Hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ theo cách thức như sau:

1. Nếu giá trị công cụ, dụng cụ không lớn, tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh một lần, ghi:

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6273)

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (1531, 1532).

2..Nếu giá trị công cụ, dụng cụ lớn, sử dụng cho nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh hoặc xuất dùng bao bì luân chuyển, phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh, khi xuất kho công cụ, dụng cụ, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn (Công cụ, dụng cụ có giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới một năm)

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng trên một năm và có giá trị lớn)

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (1531, 1532).

- Khi phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng cho từng kỳ kế toán, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641,642,...

Có TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

Khai giảng lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực tế

Liên hệ Ms Nhung - Tel: 0988 043 053 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn