Kế toán doanh nghiệp mới thành lập phải làm những gì

Bạn mới làm kế toán cho một doanh nghiệp mới thành lập bạn đang băn khoăn không biết phải làm những việc gì ?

ketoanhn xin chia sẻ với các bạn:

Công việc của kế toán doanh nghiệp mới thành lập phải làm:

1. Sau khi doanh nghiệp được thành lập cần tiến hành nộp thuế môn bài , chậm nhất là ngày cuối tháng của tháng được cấp đăng ký kinh doanh

2. Doanh nghiệp cần chú ý khi nộp thuế môn bài:

NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ MÔN BÀI

TT

Bậc thuế Môn bài

 

Vốn đăng ký

 

Mức thuế môn bài cả năm

Mã chương

 

Mã ngành

 

Mã NDKT

1

 

 

 

 

Bậc 1

 

Trên 10 tỷ

 

3,000,000

 

Chi cục thuế quản lý ghi: 754; Cục thuế TP quản lý ghi 151

 

Không cần thiết ghi

 

(hoặc ghi: 000)

1801

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Bậc 2

 

 

 

 

Từ 5 đến 10 tỷ

 

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

1802

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Bậc 3

 

 

 

 

Từ 2 đến 5 tỷ

 

 

 

 

1,500,000

 

 

 

 

1803

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Bậc 4

 

 

 

 

Dưới 2 tỷ

 

 

 

 

1,000,000

 

 

 

 

1804

 

 

- Nộp thuế cả năm thì ghi: kỳ thuế năm 20…

- Nộp ½ năm thì ghi: kỳ thuế ½ năm 20….

- Mã ngành: ngành chính đăng ký (có thể xem trong mã ngành làm hồ sơ)

3. Nộp tờ khai thuế môn bài tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Thuế quản lý , làm hợp đồng In hóa đơn GTGT, thông báo phát hành hóa đơn

4. Hàng tháng doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo thuế GTGT đầy đủ trước ngày 20 tại Chi cục thuế quản lý.

5. Hàng quý doanh nghiệp thực hiện việc:

- Báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

6. Hàng năm doanh nghiệp thực hiện việc quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), lập báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan thuế trước ngày 31/3 hàng năm.

MỜI CÁC BẠN THAM GIA KHÓA " Đào tạo kế toán thực hành thực tế" tại trung tâm kế toán hà nội

Dạy bạn trên chứng từ thực tế cam kết dạy đến khi làm được việc tại doanh nghiệp của bạn

Hotline: 0962 648 589

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn