Tổng hợp bài tập kế toán chi phí có lời giải chi tiết

Dành cho các bạn sinh viên đang học nghiệp vụ kế toán chi phí chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới

BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

 

BÀI 1. Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2000 (đvt: đồng)           

Tháng

Số giờ hoạt động

Tổng chi phí năng lượng

1

2

3

4

5

6

500

750

1.000

1.100

950

700

2.250.000

2.375.000

2.500.000

2.550.000

2.475.000

2.435.000

Cộng

5.000

14.500.000

 

Yêu cầu: Xác định  biến phí, định phí theo phương pháp cực đại-cực tiểu và theo phương pháp bình phương bé nhất.

Còn nhiều bài tập kế toán chi phí và cả mẫu lời giải các bạn xem chi tiết: Tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn