Chứng từ kế toán bán hàng sử dụng

Câu hỏi:

Các chứng từ mà kế toán bán hàng thường sử dụng là gì? Mỗi chứng từ thường được lập mấy liên và chuyển đến đâu?
Trả lời

Chứng từ kế toán bán hàng sử dụng bao gồm:
- Thẻ quầy hàng
- Bảng thanh toán hàng đại lý ( nếu là bên nhận làm đại lý)
- Phiếu thu tiền bán hàng
- Hóa đơn GTGT, hoặc hóa đơn bán hàng thông thường
- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( nếu có chi nhánh của hàng phụ thuộc, và áp dụng loại hóa đơn này khi giao nhận)
- Phiếu xuất kho hàng đại lý - nếu có giao hàng đại lý
- Bảng kê bán hàng ( dùng để liệt kê hàng bán giá trị thấp, khách mua hàng không càn hóa đơn) , bảng kê này sẽ là cơ sổ để cuối ngày xuất hóa đơn

Giảm giá lớn lớp học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế

Trung tâm kế toán hà nội

Hotline: 0962 648 589

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn