Hồ sơ khai báo thuế ban đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập

Câu hỏi: Anh, chị cho em hỏi : Công ty mới thành lập phải làm hồ sơ khai thuế ban đầu gồm những gì?
Trả lời:
Điều 22. Thời hạn đăng ký thuế
 
Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:
 
1. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 
 
Điều 23. Hồ sơ đăng ký thuế
 
1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm:
 
a) Tờ khai đăng ký thuế;
 
b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
 
 
Vậy, bạn phải nộp những giấy tờ như Điều 23 và thời hạn nộp như Điều 22 như trên !
 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn