Lịch nộp tờ khai thuế năm 2013 và các văn bản hướng dẫn nộp báo cáo thuế

lịch nộp tờ khai thuế năm 2013

Tháng 1 năm 2013

 

Ngày 10

·         Thuế môn bài năm 2013

·         Tờ khai thuế Môn bài

Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:

·         Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

·         Thay đổi vế vốn

·         Thay đổi cơ quan quản lý thuế

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2012

 

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012

Thuế TNCN quý IV/2012

 

Ngày

31

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012

·         Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012

 

Tháng 2 năm 2013

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2012

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013

Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 1/2013 đến ngày 20/08/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Tháng 3 năm 2013

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013

·         Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 2/2013 đến ngày 20/09/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Ngày

30

·         Báo cáo tài chính năm 2012

·         Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012

Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012

 

Tháng 4 năm 2013

 

Ngày 20

Báo cáo thuế:

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2013

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013

Thuế:

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013

·         Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 3/2013 đến ngày 20/10/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

·         Thuế GTGT tháng 6/2012

·         Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013: hoãn nộp đến 30/10/2013 đối với doanh nghiệp

 

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013

·         Thuế TNCN  Quý I/2013

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013

 

Tháng 5 năm 2013

 

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013

 

Tháng 6 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013

Tháng 7 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013

·         Báo cáo sử dụng chứng từ kh���u trừ thuế TNCN quý II/2013

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013

·         Thuế TNCN  Quý II/2013

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013

·         Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013 được giãn nộp đến  30/10/2013

Tháng 8 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2013

·         Thuế GTGT tháng 1/2013

Tháng 9 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2013

·         Thuế GTGT tháng 2/2013

Tháng 10 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2013

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2013

·         Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2013

·         Thuế GTGT tháng 3/2013

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013

·         Thuế TNCN  Quý III/2013

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013

·         Thuế TNDN tạm tính Quý III/2013

·         Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I, Quý II năm 2013 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 11 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2013

Tháng 12 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2013

Tháng 1 năm 2014

Ngày 10

·         Thuế môn bài năm 2014

·         Tờ khai thuế Môn bài

Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:

·         Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

·         Thay đổi vế vốn

·         Thay đổi cơ quan quản lý thuế

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2013

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2013

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013

·         Thuế TNCN quý IV/2013

Ngày

31

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

·         Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

·         Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2011 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 2 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014

Tháng 3 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014

Ngày

30

·         Báo cáo tài chính năm 2013

·         Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013

·         Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013

·         Thuế TNDN năm 2013

·         Thuế TNCN năm 2013

Khai giảng các khóa đào tạo kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK mới nhất dạy làm báo cáo thuế thành thạo

Liên hệ Ms Nhung: 0988 043 053

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn